Sensus

Specialisatie

Regel één van procesinnovatie: zet de gebruiker voor op. Met onze unieke Sensus BPM Online oplossing voor procesmanagement kunt u alle processen in uw woningcorporatie in kaart brengen, verbeteren en intern delen.

Ontwerpen
Bij elk ontwerp moet de gebruiker voor op staan, anders is het per definitie niet innovatief. Goede tools, zoals die van ons, worden volop gebruikt. Waarom? Omdat ze zo intuït ief zijn dat mensen er uit zichzelf mee gaan werken. We hebben onszelf voor de grootst mogelijke uitdaging gesteld: Procesmanagement eenvoudig maken. 

Optimaliseren
Met Sensus BPM Online voor procesmanagement hebt u meer mogelijkheden dan ooit. Dat is goed nieuws voor mensen die altijd dat beetje meer willen. Voor mensen die al van alles hebben bereikt, maar toch denken dat het nóg beter kan. Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw managementflows te optimaliseren. Hoogste tijd dus om het volledige potentieel van procesmanagement te benutten. 

Verdiepen 
Wat is momenteel voor elke woningcorporatie een enorme uitdaging? Inzicht geven in de wisselwerking tussen processen en risicomanagement en het samenstellen van de interne verantwoording, de KPI’s. Sensus process management werkt samen met diverse partners om een volwaardige procesmanagement oplossingen aan te bieden. Zo helpen we corporaties weer grip te krijgen op deze complexe zaken.

Delen
Kennis gedijt hoe meer het wordt gedeeld. Met Sensus BPM Publisher maakt u alle processen voor iedereen transparant. Dat is de beste voedingsbodem voor innovatie. Bovendien vergroot transparantie het draagvlak voor procesmanagement, wat uiteraard net zo belangrijk is. Dat maakt gebruikers enthousiast. Geef dus openheid van zaken. 

Procesgericht denken en werken
Sensus process management wil corporaties overtuigen van de kracht van procesgericht denken en werken. Wij geloven in de kracht van processen bij het oplossen van problemen en het invullen van veranderingen, zoals op het gebied van Prestatie indicatoren, Risicomanagement, AVG, CORA, kostenbesparing, LEAN en andere trends. 

Procesmodellen voor corporaties
Sensus process management biedt kosteloos inzicht in de processen van woningcorporaties. Gebruikers van Sensus BPM Online kunnen ze direct openen en bewerken in Sensus BPM Online. Wij hebben naast het standaard “Procesmodel voor woningcorporaties” diverse andere Procesmodellen voor woningcorporaties beschikbaar, zoals: SKARP corporatieprocessen, ShareWorX Postproces, HRM processen en AVG Processen.

Referenties

Havensteder, de Alliantie, Fides-Wonen, Fien Wonen, Ymere, Portaal, Woonvisie Woningstichting Ons Doel, Nijestee en Domesta. Een actueel overzicht vindt u op: www.corporatie-processen.nl

Bedrijfsprofiel

Sensus process management is gespecialiseerd in het beschrijven, visualiseren en verbeteren van bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij woningcorporaties bij het inzichtelijk maken en doorlichten van de organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Hiervoor maken wij gebruik van diverse aanpakken en methodieken om de processen efficiënter, sneller en beter in te richten. 

Sensus process management helpt woningcorporaties niet alleen met bepalen wát er moet verander en, we leren ze vooral hóe ze moeten veranderen. Door de medewerkers hierin te begeleiden en te trainen krijgt procesmanagement een fundamentele plaats in de organisatie.


Aantal medewerkers: 18
Aantal klanten in corporatiemarkt: 83
Actief in corporatiemarkt sinds: 2000

Contactgegevens

Sensus
Schippersgracht 14, 3603 BC, Maarssen
088-8887777

info@sensus-methode.nl
https://www.sensus-processmanagement.com

Sensus in het nieuws