Avantage

Korte productbeschrijving

Avantage richt haar dienstverlening op de veranderende rol van de woningcorporatie binnen het maatschappelijk krachtenveld. De moderne woningcorporatie is flexibel, efficient en pro-actief en gericht op effectieve dienstverlening, klanttevredenheid en duurzaamheid. Hierin speelt informatie technologie en met name data een belangrijke rol. Woningcorporaties mogen daarom in de uitvoering van hun complexe en toenemende takenpakket niet gehinderd maar juist gesteund worden door technologie. Deze ontwikkeling kenmerkt zich door afstand te nemen van techniek en het uitnutten van data. Daarbij ondervinden de corporatie medewerkers meer en meer de voordelen van het 24/7 mobiel werken. Avantage is zich bewust van de gevolgen van deze ontwikkelingen en heeft daar haar services en dienstverlening op afgestemd. Voor de corporatie betekent dit een verschuiving van een uitvoerende  naar  regisserende IT rol.  De uitvoering van IT services komt dan bij een betrouwbare partner te liggen. Avantage heeft de laatste jaren bewezen meer dan een betrouwbare partner te zijn in het overnemen van IT services. Wij zien onze rol hierbij als co-maker waarbij wij verder gaan dan kwalitatief betrouwbare uitvoerder maar ons ook betrokken voelen bij het ondernemingsplan van de corporatie. Als het doel is klanttevredenheid te verhogen door digitale dienstverlening dan zien wij het als een uitdaging om middels innovatie dit samen te realiseren. Innovatie is onze visie alleen mogelijk wanneer een stevig digitaal fundament aanwezig is en gebruikers ongehinderd kunnen werken. Avantage zorgt daarom dat deze zogenaamde hygiene IT van front tot backend werkt. Het begint met het ontwerp van de digitale werkplek volgens het Avantage GO concept waarbij alle data en applicaties op basis van rollen en personas beschikbaar wordt gesteld. Het slimme GO portaal houdt tijdens het werk rekening met relevante taken, data en kennis zoals recente documenten,  verjaardagen, nieuwsberichten en branche informatie. Wij zorgen ervoor dat de gebruiker niet merkt dat data en applicaties schuiven van onpremise naar cloud naar SaaS. Daarnaast borgt het Avantage Security by Design concept dat de gebruiker altijd en overal veilig bij zijn data en applicaties kan. Wij migreren dus veilig zonder productiviteitsverlies. Volgens het co-maker model investeren wij de bespaarde kosten om middels innovatieve oplossingen zoals RPA, VA en IoT verder te werken aan betere dienstverlening en klanttevredenheid.

Specificaties

Software wordt aangeboden:

  • In huis/lokaal
  • SaaS
  • Cloud
  • Private cloud

Platform gebaseerd op:

  • Microsoft

Toekomstvisie

In de toekomst zullen corporaties steeds meer data gedreven worden. Corporaties mogen daarom niet gehinderd worden door data eilanden. Juist het combineren van data uit verschillende toepassingen zal hierin de sleutel tot succes zijn. Avantage gelooft daarom in het Open Data Model voor woningcorporaties. Hierin volgen de applicaties de data in plaats van dat data de applicaties volgt. In onze visie sluiten wij hierbij aan op de bestaande CORA, VERA en BIC frameworks.  Het Open data Model werkt nauw samen met het Common Data Model van Microsoft. Beide modellen ondersteunen corporaties in het ontsluiten, bewerken en analyseren van data vanuit Dynamics365, PowerBI, MS365 en veel gebruikte applicaties zoals VABI, Mareon, ZIG, Topdesk, MS365, Ibis, Ortec, Autodesk en Reasult. Azure biedt hiervoor eenvoudig inzetbare SaaS tools als Data Factory, Azure Data Bricks, Azure IoT Hub, SQL Datawarehouse en andere slimme schaalbare bouwblokken. Feitelijk kan hierdoor elke corporatie elke databron ontsluiten. In onze toekomstvisie  verplaatsen alle applicaties naar de cloud en zal data ontsluiting daar plaatsvinden. Omdat de gebruiker en zijn data in de Avantage toekomstvisie centraal staat is de cloud werkplek de hoeksteen van de corporatie. Hierbij mag de gebruiker niet gehinderd worden door de applicatie transitie die op de achtergrond plaatsvindt. Problemen in de infra worden door slimme AI software pro actief opgelost. De gebruiker moet daarbij 24/7 in staat zijn veilig te werken vanaf elke werkplek en in staat zijn via selfservice problemen op te lossen. Om de gebruiker bij al deze digitale taken te ondersteunen heeft Avantage het cloud gebaseerde GO! portaal ontwikkeld. In dit portaal worden door slimme algoritmen de juiste applicaties en data contekst persona gebaseerd op het juiste moment aangeboden. Wij voorzien dat in de toekomst de corporatie gebruiker minder bezig zal zijn met routine taken en meer met het oplossen van complexe huurdersgerichte vraagstukken. Vragen van de toekomst over veilig, gezond en duurzaam wonen in fijne leefbare wijken kunnen alleen beantwoord worden met slim gebruik van big data. Kortom terug naar de roots. Avantage heeft hierbij de kennis in huis om samen met de woningcorporaties te werken aan bv. RPA oplossingen waarbij robots routine taken overnemen. Het hiervoor noodzakelijk digitaal fundament wordt eveneens door Avantage geleverd en uitgevoerd in de vorm van managed services in samenwerking en onder regie van de corporatie.

Referenties

Focus corporaties 

- Elkien: 200 werkplekken. Scope: Outsourcing werkplek, netwerk infrastructuur mngt, appl. sourcing en TAB. Platformen: Hybride Cloud, MS365. Bijz.: Avantage Digitale portal GO, RPA as a Service, BI en Big Data analytics dienstverlening, Data security.

- Dunavie: 100 werkplekken. Scope en platform: idem Elkien. Bijz.: Avantage Digitale portal GO, Security

- Pre Wonen, 150 werkplekken. Scope en platform: idem Elkien. Bijz.: Avantage Digitale portal GO en RPA as a Service (in ontwikkeling), Security

- Habion, 135 werkplekken. Scope en platform: idem Elkien. Bijz.: Security

- HW Wonen, 110 werkplekken. Scope en platform: idem Elkien. Security 

- Arcade Wonen, 90 werkplekken. Security 

- Dienstverlening, semi overheid, zorg

Bedrijfsprofiel

Avantage bestaat reeds 30 jaar en heeft ruim 200 collega's aan boord. Wij hebben drie vestigingen in Rotterdam, Alphen ad Rijn en Almere. Onder onze regie worden dagelijks duizenden werkplekken geserviced. Wij zijn te herkennen aan een aantal cultuur eigenschappen, te weten "afspraak is afspraak", "nieuwsgierig zijn", "met respect handelen", zelfbewustzijn", "oog voor de praktijk hebben", "duidelijkheid", "de allerbeste willen zijn voor de klant", "dingen simpel houden" en "willen innoveren  met lef".  Avantage werkt met klantteams wat inhoudt dat kleine teams van medewerkers alles weten van een aantal relaties en elkaars taken kunnen overnemen. Dit betekent dat we weinig doorschuiven of dubbele dingen vragen. Daarom laten we periodiek teamleden bij u stage lopen zodat men weet wat er bij u speelt. Andersom vragen wij onze klanten een dagdeel bij het team aan te schuiven zodat u ziet wat wij doen. Zo ontstaat er begrip en leren we van elkaar. Avantage werkt bij voorkeur op een klantprofiel van 50 - 500 seats. Hierbij werken wij met een XLA waarbij de gebruiker centraal staat. Wij meten de klanttevredenheid zowel aan de servicedesk als breed waardoor wij weten wat er speelt. Hier spelen wij op in door in overleg onze bevindingen te delen en samen verbeterplannen te maken. Avantage voert bij haar ideale relatie de dienstverlening uit van de front en mid tot aan de backoffice. Wij hebben een MS DNA profiel wat terug te vinden is in onze MS365 en Azure kennis en ervaring. Ruim 100 MS professionals zijn actief bij onze klanten. Als belangrijke bouwsteen in ons portfolio zien wij security. Onze security architecten werken volgens het "Security by Design" architectuur principe. Hierbij maken wij gebruik van marktleiders zoals Microsoft, F-Secure en Kaseya. Door inzet van intelligente detectie en response, AI, realtime predictive analytics en business keten monitoring houden wij bij onze klanten de zaak operationeel en op slot. Avantage is ISO 27001 en  9001 gecertificeerd. In onze transitie aanpak werken wij samen met de klanten over een drietal streams, te weten de gebruiker, het platform en de regie (support en beheer). Bij de gebruiker staat adoptie centraal en hier besteden wij veel aandacht aan. Performance en  beschikbaarheid monitoring staat centraal bij onze technische oplossing, te weten het IT platform. Regie zorgt dat de dienstverlening optimaal blijft werken.


Aantal medewerkers: 210
Aantal klanten in corporatiemarkt: >6
Actief in corporatiemarkt sinds: 1990
Gebruikersvereniging: Avantage is actief lid van CorpoNet SIG BIC

Contactgegevens

Avantage
Hoofdkantoor: Blaak 16, 3011 TA, Rotterdam
088 2351235

info@avantage.nl
https://www.avantage.nl

Avantage in het nieuws