Ponthus

Specialisatie

Hoe houd je als woningcorporatie grip op je doelstellingen en bedrijfsvoering? Hoe krijg je grip op je processen? Hoe maak je medewerkers digitaal fit? Hoe transformeer je van verantwoorden naar sturen?

Om bovenstaande vragen te beantwoorden is het van belang om de ontwikkelingen in en buiten de sector nauwlettend te volgen. PWCo is dé partner voor woningcorporaties op het gebied van Business Consultancy, Data Science en Software Development. PWCo ondersteunt corporaties om haar maatschappelijke doelen te realiseren en helpt hen met organiseren, optimaliseren en innoveren. Met onze consultants en producten leveren wij toegevoegde waarde aan de prestaties van corporaties. Hierbij zijn de medewerkers van de corporatie het belangrijkste onderdeel en is ontzorgen het uitgangspunt. Zo kan de corporatie zich blijven focussen op haar kerntaken.

Onze Business, BI, Data, Change en Proces consultants staan voor de corporaties klaar om als flexibele schil de corporaties te ondersteunen met haar uitdagingen. Hierbij combineren we de kennis van de sector met onze kennis van organisaties, processen, systemen en mensen.

Producten
Het GOUD (Grip Op Uw Data) Dataplatform is bronsysteem-onafhankelijk en kan met iedere mogelijke databron koppelen. Hiervoor maken we gebruik van Microsoft Azure Datafactory, waarin meer dan 90 standaard koppelingen zijn voorzien voor alle database- API technieken.Standaard leveren wij zeven Power BI rapporten bij het dataplatform conform de CORA kernprocessen en bijbehorende sturingsindicatoren. De standaard GOUD rapporten zijn Vastgoed, Financieel, Onderhoud, Verhuur, Debiteuren, Verkoop en Datakwaliteit.

Om uw KPI's in de zeven standaard GOUD rapportages af te zetten tegen een norm kunt u uw normen via het GOUD normenblad in de RAPP-basis versie invullen. De RAPP is een additioneel SaaS workflow systeem dat invulling geeft aan het three lines model voor uw interne rapportages. De volledige versie van de RAPP faciliteert het vastleggen van extracomptabele cijfers, normen, toelichtingen en verwachtingen zodat u deze eenvoudig kunt beheren en controleren. Tevens is het mogelijk om via Power BI Reporting Services geautomatiseerde rapportages in PDF formaat te maken, inclusief de toelichtingen en verwachtingen, en deze automatisch te verspreiden per mail naar de betrokken verantwoordelijken.

Toekomstvisie

Data gaat niet meer alleen over 'verantwoorden'. Het gaat erom op slimme wijze waarde te creëren met (interne en externe) data en met deze data te sturen om datagedreven ondernemingsdoelen en beoogde resultaten te realiseren en met enthousiaste en gemotiveerde databedreven medewerkers. Wij geloven dat een dataplatform als een maatpak moet passen rondom de strategie van een woningcorporatie. Data is het nieuwe goud en vormt de basis voor datagedreven werken. Natuurlijk werkt de corporatiesector met dezelfde diensten en producten, echter de nuance zit in het verschil van werkgebieden die elk een eigen aanpak en strategie vergen. en waar mogelijk, maak gebruik van de branche specifieke best practices. Onze visie is dat data zich niet beperkt tot het ERP en het tonen van KPI's. Sturing op de beoogde resultaten en meer gebruik maken van beschikbare data wordt relevant in de aansturing en verbetering van de resultaten. Ons GOUD dataplatform is vanuit die visie opgezet. Waarde creëren met data; optimale beschikbaarheid van alle mogelijke databronnen vanuit één waarheid. Medewerkers in staat stellen continu inzicht te geven in hun behaalde resultaten en ze in staat stellen op basis van deze data, analyses en inzichten, continu te verbeteren en te monitoren; datagedreven werken in optima forma. Wij onderhouden ons GOUD platform dan ook vanuit die filosofie. Door gebruik te maken van wereldstandaarden als Microsoft kunnen vrijwel alle denkbare databronnen eenvoudig worden ontsloten. Wij beperken ons hier niet tot de ERP data maar stellen ons open om alle mogelijke en relevante data te ontsluiten en met elkaar in verband te brengen. De grootste trend op het gebied van data in de woningcorporatie markt ziet PWCo in de transitie die organisaties maken naar databedreven medewerkers en datagedreven organisaties. In deze transitie zijn er naast technische uitdagingen ook een aantal organisatorische en menselijke uitdagingen. PWCo ondersteunt in al deze uitdagingen. Tot slot zien we dat geavanceerde data analytics toepassingen steeds toegankelijker worden en in organisaties steeds meer behoefte ontstaat aan de inzet van deze technieken.

Referenties

Aedes, Alwel, Bazalt, CorpoNet, CorporatieNL, HEEMwonen, Woonbedrijf ieder1, KleurrijkWonen, Mooiland, NCCW, Nester, Ons Huis, Portaal, QuaWonen, Rochdale, Thuis in Limburg, Vincio, Volkshuisvesting Arnhem, WonenBreburg, Woonbedrijf Eindhoven, Woonbron, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, WoonInvest, Woonkwartier, Woonplus Schiedam, Woonpunt, Woonstad Rotterdam, Zaamwonen, Zayaz, ZOwonen.

Bedrijfsprofiel

PWCo is een consultancy-adviesbureau voor woningcorporaties opgericht in 2013, actief in de markt sinds 1996, bestaande uit 50 medewerkers. Onze medewerkers zijn bedrijfskundigen met een passie voor IT, Data, processen en Change Management. We leveren een unieke combinatie van Business Consultancy, Data Science en Software Development, met strategische ondersteuning en verandermanagement. Wij kenmerken ons door het inbrengen van branchekennis en het adviseren van woningcorporaties over de gehele linie; van probleemanalyse tot (digitale) strategievorming, het inzichtelijk krijgen van KPI's, de organisatie datagedreven maken en medewerkers meer databedreven maken om enthousiast bij te dragen aan de doelen en beoogde resultaten van de woningcorporaties.

Digitalisatie blijft mensenwerk en terwijl organisaties groeien, veranderen de behoeften voortdurend, waardoor hapklare software-oplossingen niet altijd werken. Wij geloven dat een integrale aanpak leidt tot duurzame groei. Daarom denken wij tijdens strategische koerswijzigingen en veranderprocessen met u mee en helpen we draagvlak te creëren. We organiseren, innoveren, optimaliseren en implementeren, samen met u. De transitie naar data gedreven werken bestaat uit uitdagingen op het gebied van Mensen, Processen en Systemen. Wij ontzorgen en ondersteunen volledig in deze transitie.


Aantal medewerkers: 50
Aantal klanten in corporatiemarkt: 30
Actief in corporatiemarkt sinds: 1996

Contactgegevens

Ponthus
Sanderboutlaan 4A-2, 6181 DN Elsloo
088-7668444

info@ponthus.nl
https://www.ponthus.nl/woningcorporaties/l

Ponthus in het nieuws