Enserve

Korte productbeschrijving

Woonruimteverdeling gaat over het matchen van vraag en aanbod. Maar het is meer dan dat. Woonruimteverdeling vraagt om duidelijkheid in (voorrangs)regels, in de communicatie daarover en in de uitvoering. Woonruimteverdeling gaat ook over keuzes maken, bijvoorbeeld in de automatisering. Daar waar woonruimteverdeling regionaal wordt georganiseerd, is onderlinge afstemming nodig tussen de deelnemende partijen. Alle betrokkenen moeten zich kunnen vinden in de afspraken en dat betekent een klein stukje autonomie inleveren. Dat gaat niet al tijd vanzelf, net zoals samenwerken niet vanzelf gaat. 

Enserve is de specialist in woornruimteverdeling. Wij zijn goed in het vertalen van wensen en behoeften naar een woonruimteverdeelbeleid en de doorvertaling van de systematiek in de automatisering. Binnen de woonruimteverdeling zijn er vele zaken die dagelijks moeten worden afgehandeld. Denk aan de betalingen van de inschrijfgelden, het beantwoorden van vragen van woningzoekenden en natuurlijk het concreet matchen van  woningen aan woningzoekenden. Dergelijke taken zullen steeds meer geautomatiseerd kunnen worden. 

Wat echter niet te automatiseren valt, is kennis: van de markt, de woonruimteverdeling, kennis en inzicht in de uitwerking van woonruimteverdeelregels en niet in de laatste plaats, van samenwerking tussen corporaties. Onze toegevoegde waarde zult u juist daarbij merken. Als neutrale partij vormen wij de smeerolie tussen corporaties, gemeenten en softwareleveranciers. 

Onze kennis van woonruimteverdeling zetten wij ook in om woningzoekenden met een urgente woonvraag te bedienen. De onafhankelijke en deskundige Urgentiecommissie van Enserve beoordeelt urgentieaanvragen op basis van de beleidsregels zoals die zijn vastgelegd in de betreffende regio. Dit is telkens een zorgvuldige afweging. Elke urgent woningzoekende gaat immers voor op al die andere woningzoekenden die wachten op een woning. Transparantie is hierbij dan ook het kernwoord. 

Alle varianten binnen de woonruimteverdeling leveren data op. Data om te kunnen verantwoorden (terugkijken en toetsen) en data met een bepaalde voorspellende waarde ten behoeve van de beleidscyclus. Enserve zet haar kennis in om deze data voor u te analyseren en te duiden. Indien gewenst, wordt daarbij gebruik gemaakt van DOMIS, het managementinformatiesysteem van Enserve. 

Toekomstvisie

Wij begrijpen heel goed dat een corporatie zich wil richten op haar core business: woningen verhuren. Dus geloven wij dat u baat heeft bij iemand die een deel van de taken over kan nemen. En dan graag die specialistische taken die u bovengemiddeld veel tijd zouden kosten, hoewel ze u veel voordeel opleveren als ze goed worden uitgevoerd. En dát is dan weer net onze core business: woonruimteverdeling van begin tot einde. Op die manier helpen wij elkaar verder en nog belangrijker, helpen we de woningzoekende verder. Want onze visie is erop gericht dat uiteindelijk de woningzoekende baat moet hebben bij wát wij doen en hóe wij dat samen doen.

Referenties

O.a. Woonkeus Stedendriehoek, SVNK, Woongaard Rivierenland & Bommelerwaard, Woonburo Almelo, Entree, Thuiskompas, Viverion, Wooniezie.

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgevers typeren ons als deskundig, laagdrempelig en oplossingsgericht. Met een team van 23 personen werken wij vanuit ons kantoor in Elst (Gld.) aan een transparante woonruimteverdeling. Dit doen wij voor 71 corporaties en 25 gemeenten in het hele land. Wij geloven in betrokkenheid. Van ons en van u. Daardoor kunnen wij op een prettige manier samenwerken: informeel, korte lijnen en snel schakelen als we elkaar nodig hebben. Bovenal geloven wij in focus. Met alles wat wij doen, houden wij het doel voor ogen van degenen waar het uiteindelijk om gaat: de woningzoekenden.


Aantal medewerkers: 23
Aantal klanten in corporatiemarkt: 96
Actief in corporatiemarkt sinds: 2001

Contactgegevens

Enserve
Nieuwe Aamsestraat 84-d, 6662 NK Elst
0481 – 365636

info@enserve.nl
https://www.enserve.nl

Enserve in het nieuws