Timon Haverkamp (DataToppers): Waarde toevoegen aan de organisatie met datagedreven werken

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Data worden steeds vaker gezien als het nieuwe goud voor woningcorporaties. Maar hoe zet je ruwe gegevens om tot iets waar je écht waarde uit kunt halen? CorporatieGids.nl sprak daarover met Timon Haverkamp, Interim-professional bij DataToppers: “Met inzicht verkregen door datagedreven werken, kan je heel gericht je werk doen en problemen vroegtijdig detecteren en managen.”

Om met data de kennis binnen de organisatie te kunnen benutten, is datagedreven werken de sleutel, begint Timon: “Vaak is er een enorme hoeveelheid aan data beschikbaar, maar wordt dit potentiële goud niet altijd op de juiste manier ingezet. Beslissingen worden genomen op basis van ervaringen of onderbuikgevoelens, of een beslissingsbevoegd persoon heeft vooraf al een voorkeur voor de richting waarin een beslissing moet worden genomen. Zonde, want het is met al die beschikbare data juist mogelijk is om te sturen op feiten en trends.”

Inzicht verkrijgen
Voor de maatschappelijke taak van een woningcorporatie is datagedreven werken een uitkomst, legt Timon uit: “Je wilt kunnen voorkomen dat er huisuitzettingen plaatsvinden door te hoge huurachterstanden, je wilt je gebied leefbaar houden en op tijd ingrijpen wanneer situaties lijken te verslechteren en je wilt dat je je bedrijfslasten zo goed mogelijk beheerst. Kortom; je wilt geen tijd en geld verdoen aan verkeerde zaken. Met inzicht verkregen door datagedreven werken, kan je heel gericht je werk doen en problemen vroegtijdig detecteren en managen.”

Maatschappelijke kansen
Met deze manier van werken creëren woningcorporaties ook een scala aan maatschappelijke kansen, gaat Timon verder. “We zien dat steeds meer beleidsmakers ‘data wakker’ worden. Zij geloven in de waarde van data voor beleidsontwikkeling, dienstverlening en de uitvoering van taken binnen het sociale domein en de eigen bedrijfsvoering. En misschien wel belangrijker: voor sociale innovatie en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Data kan hen helpen om beslissingen te nemen op basis van informatie die gegrond is. Deze strategie volgt de leermethode waarbij historische gebeurtenissen worden geanalyseerd en waarbij wordt geprobeerd een trend te ontdekken. Uit deze gegevens wordt lering getrokken om betere besluiten te nemen voor de toekomst, die gebaseerd zijn op eerder behaalde successen.”

Kruisverbanden
“Een voorbeeld van datagedreven werken is de casus omtrent het incasseren van huur tijdens de coronacrisis bij een middelgrote corporatie,” gaat Timon verder. “Op basis van de ontwikkeling van huurachterstanden zien wij geen afwijkende trend ten opzichte van voorgaande jaren. Oftewel; over het algemeen lijken huurders de huur te kunnen betalen. Maar is die conclusie niet te kort door de bocht? Wat zeggen de cijfers bijvoorbeeld over de specifieke huurders die achterstanden hebben?”

“Samen met de corporatie hebben wij een dashboard ingericht dat een actueel overzicht geeft van de ontwikkeling van huurachterstanden. Informatie over achterstanden is gecombineerd met specifieke informatie over eenheden, de klant en het contract. Deze data zijn opgenomen in diverse grafieken, waardoor interactieve overzichten ontstaan die kruisverbanden aantonen. Zo vertel je een completer verhaal over de ontwikkeling van huurachterstanden dan uitsluitend te kijken naar de ontwikkeling van de totale achterstand. Eén verhaallijn is een grote toename van achterstanden bij huurders van bedrijfsonroerend goed, wat te verklaren is door de restricties vanuit de overheid om de coronacrisis tegen te gaan. Maar ook groepen particuliere huurders die voorheen geen achterstanden hadden, krijgen door de maatregelen moeite met betalen. Wanneer je specifiek kijkt naar de leeftijden van deze groep, blijkt de hoeveelheid huurders boven de AOW-grens met een achterstand sterk te stijgen. Deze stijging is het onderzoeken waard, zeker gezien de opvallende leeftijdscategorie.”

Inzoomen op de data
“Als de corporatie op portefeuilleniveau had gekeken naar de achterstanden, was er waarschijnlijk geen reden tot extra aandacht en een gerichte aanpak,” benadrukt Timon het voordeel. “Nu er verder ingezoomd is op de data, is er juist reden tot verdere analyse en gerichte aanpak. Dat is de waarde die datagedreven werken kan toevoegen aan een proces.”

Procesdata inzichtelijk maken
Woningcorporaties die aan de slag willen gaan met datagedreven werken, kunnen de samenwerking aangaan met de DataToppers. Timon: “Wij zijn enthousiaste ‘data geeks’ die een passie hebben voor het inzichtelijk maken van data en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Onze toppers hebben vaak een IT-achtergrond gecombineerd met bedrijfskundige kennis en weten de vertaling te maken van het gewenste resultaat naar de benodigde vereisten. Ook hebben ze bewust voor de corporatiesector gekozen en hebben ze specifieke trainingen doorlopen om de bedrijfsprocessen te doorgronden.”

“In de praktijk zien we dat corporaties vaak ondersteuning nodig hebben bij het inzichtelijk maken van procesdata of bij het inrichten van nieuwe systemen. Zo hebben wij het afgelopen jaar verschillende corporaties geholpen om procesdashboards in te richten voor primaire processen. Of – wanneer zij al een standaard dashboard hadden – bij het gebruik en de finetuning voor de praktische toepassing op de werkvloer. Door de juiste uitvraag, de juiste kennis van IT en een kritische houding, geven de Datatoppers invulling aan het project.”

Gewoon starten
Op de vraag wat er voor nodig is om met datagedreven werken aan de slag te gaan bij woningcorporaties, sluit Timon af: “Heel simpel gezegd is het een kwestie van gewoon starten. Als de directie en het management erachter staan en er een enthousiast clubje mee start, dan vormt dat de succesformule om stapsgewijs te groeien naar een datagedreven organisatie. De ‘tone at the top’ is wat ons betreft dus het startsein. Daarbij werkt het om te beginnen met kleine trajecten en bijvoorbeeld inspiratiesessies te organiseren. Ga daarbij op zoek naar databedreven collega’s om de rest van de organisatie mee te krijgen, zodat je als één geheel echt waarde kunt halen uit je data.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: DataToppers