Sebastiano Piras (Andersom): Organisatiebreed gedragen I&A-visie voorwaardelijk om organisatiedoelen te realiseren

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

I&A is vandaag de dag onmisbaar geworden bij woningcorporaties. Maar I&A goed laten aansluiten op de doelen van een corporatie, is soms lastiger dan gedacht. Hoe zorg je ervoor dat je I&A-visie organisatiebreed gedragen wordt én bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelen? CorporatieGids.nl sprak erover met Sebastiano Piras, organisatieadviseur bij Andersom.

Sebastiano ziet in de praktijk vaak dat een I&A-visie door de I&A-manager, I&A-adviseur of externe adviseur is opgesteld. “Op zich is daar weinig mis mee, aangezien je beleid wilt maken en je wilt beschrijven waar je met je I&A naar toe wilt. Waar naar mijn idee de schoen wringt, is dat het dan teveel vanuit een ICT-perspectief wordt beschreven. Of nog erger: voorgeschreven. Het team of afdeling I&A bepaalt en de organisatie wordt hier als het ware mee geconfronteerd. In onze optiek kom je echter verder met I&A wanneer de business ook meedenkt en meebepaalt over deze visie.”

Weerstand
“Een voorbeeld is een corporatie die ons vroeg hun I&A-beleid voor de komende jaren op te stellen. Zij konden zich goed vinden in onze aanpak waarbij we met zowel de business als IT samen het beleid opstelden. Zij hadden met het vorige I&A-beleidsplan ervaren dat team I&A zich keurig aan het beleid en het plan had gehouden en bezig was met projecten om de plannen te realiseren, terwijl de organisatie een volledig andere behoefte had. Er was totaal geen alignment met de organisatie, waardoor er ook weerstand was ontstaan en I&A voor sommige medewerkers niets goed deed. De vorige visie was door een externe adviseur opgesteld en stond vol met technische IT-termen die niet afgestemd waren op de rest van de organisatie. Dit bleek ook uit de interviews die we met verschillende medewerkers uit de organisatie hielden.”

Verbinden van plan en visie
Het verbinden van het ondernemingsplan met de I&A-visie is essentieel om een breed gedragen I&A-visie te realiseren, gaat Sebastiano verder: “I&A moet immers bijdragen aan de doelstellingen van een corporatie. Het is een middel om mensen nog beter te kunnen bedienen: medewerkers en huurders, maar ook ketenpartners en andere partijen waarmee je samenwerkt. Pas wanneer het belang en de toegevoegde waarde van I&A vanuit de business wordt doorleefd, zal de visie en strategie daadwerkelijk omarmd worden door collega’s. Het is niet meer iets wat door ICT is opgelegd, maar iets wat mede door de business is vormgegeven. Zo wordt het iets van de hele organisatie.”

Alle collega’s erbij
De uitdagingen bij het organisatiebreed uitdragen van een I&A-visie zijn voor iedere corporatie verschillend, legt Sebastiano uit: “Maar het komt er telkens op neer dat je probeert ook de collega’s die ‘helemaal niets met ICT hebben’ erbij te krijgen. Zo hebben we bij een corporatie een traject doorlopen waarbij een medewerker letterlijk zei dat ze helemaal niets met ICT had, hier geen verstand van had en daar geen mening over kon hebben. Na de tweede werkgroepsessie zei ze dat ze merkte dat ze weldegelijk een mening had over onderwerpen als datakwaliteit en kennismanagement. Ze had dat helemaal niet verwacht, maar door het podium te bieden groeide ze in haar rol. Uiteindelijk heeft een afvaardiging van de werkgroep de I&A-visie ook in het MT toegelicht en verdedigd. De visie was dus niet meer iets van ICT, maar van de werkgroep die een vertegenwoordiging was van de organisatie.”

Support van het management
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de directie en het MT onderkennen dat I&A een essentieel onderwerp én van de hele organisatie is. “En dus niet alleen van de afdeling I&A of het team I&A,” zegt Sebastiano. “Alleen wanneer van bovenaf hier de juiste importantie aan gegeven wordt, zal het gaan leven in de organisatie. Ook moet de werkgroep vertrouwen krijgen om iets te mogen vinden van I&A. Het werkt niet als ze niet ervaren dat ze serieus worden genomen. Vervolgens heb je natuurlijk ook vanuit I&A de bereidheid nodig om hierin mee te willen bewegen. Oftewel; zij moeten het kunnen én willen accepteren dat I&A niet bepaalt, maar dat het een co-creatie is tussen de business en I&A. Alleen dan kom je samen tot een mooi resultaat.”

Alignment en begrip
Op de vraag wat het een corporatie oplevert wanneer de I&A-visie breed gedragen wordt, vertelt Sebastiano: “In mijn optiek heb je winst op verschillende vlakken. Een breed gedragen visie zorgt bijvoorbeeld voor een goede verbinding tussen I&A én de visie van de organisatie, een blije organisatie omdat I&A hen helpt bij het uitvoeren van hun werk, een organisatie die I&A niet of minder als last ervaart en er ontstaat meer begrip voor elkaar. Zowel van de organisatie naar IT als andersom.”

Juiste moment
“Belangrijk is wel om te beseffen dat je zo’n traject ‘er niet even tussendoor doet’,” sluit Sebastiano af. “Geef het opstellen van een I&A-visie de juiste aandacht en podium. En ga je als corporatie aan de slag met een nieuwe of herziene organisatievisie? Dan is meteen aansluitend een heel mooi moment om de I&A-visie daarop aan te laten haken.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Andersom