Robin Lindhout (Hercules): Systemen moeten vóór een woningcorporatie werken

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Iedere woningcorporatie wil een efficiënte bedrijfsvoering waarin ICT voor hen werkt. Studentenhuisvesters dus ook. Maar een andere doelgroep vraagt om andere nuances en focus. Hoe bedien je deze doelgroep optimaal, hoe helpt Hercules studentenhuisvesters daarbij en welke innovatiekansen liggen er zoal? CorporatieGids.nl sprak erover met Robin Lindhout, Accountmanager New Business bij Hercules.

“De doelgroep van studentenhuisvesters is natuurlijk zoals de naam al zegt: studenten,” begint Robin het gesprek. “Deze studenten zijn gewend om veel diensten on-demand af te kunnen nemen en om informatie snel tot hun beschikking te krijgen in een digitale omgeving. Studentenhuisvesters moeten daarop inspelen zodat deze groep optimaal geholpen kan worden. Daarnaast worden de studentenwoningen vaak kort verhuurd, waarbij het snel weer kunnen verhuren van de woning of kamer van essentieel belang is. Leegstand is een dooddoener en moet voorkomen worden. Met Wocas spelen we daar vanuit Hercules op in.”

Andere behoeftes
Op de vraag hoe het werk van een studentenhuisvester verschilt van een reguliere woningcorporatie, zegt Robin: “Als eerste gaat het hier natuurlijk om een specifieke doelgroep, waarbij vooraf controles zullen moeten plaatsvinden of het daadwerkelijk studenten betreft en of deze ingeschreven zijn bij de juiste onderwijsinstellingen. Daarnaast kunnen er per stad of regio verschillende regels zijn waar de studentenhuisvesters aan moeten voldoen. Dit verschil in regelgeving maakt dat de behoefte aan functionaliteit anders is.”

“Wat ook een belangrijk onderdeel uitmaakt, is dat het veelal jongeren betreft die digitaal zeer goed onderlegd zijn. Het volledig automatiseren van het hele verhuur- en visitatieproces kan in deze doelgroep zorgen voor een efficiëntie die voor beide partijen prettig is. ‘Reguliere’ woningcorporaties kunnen er niet van uitgaan dat alle huurders digitaal vaardig zijn en dienen rekening te houden met een grotere diversiteit aan huurders. Wat wel belangrijk is om te vermelden, is dat het niet de enige manier van contact hoeft te zijn. Het gaat erom dat de doelgroep optimaal wordt bediend, maar ook dat er niemand wordt vergeten als die aanpak niet de optimale weg is.”

Optimaal bedienen
Alle woningcorporaties hebben behoefte aan efficiënte bedrijfsvoering. “Maar de manier waarop die efficiëntie tot uiting komt is wel anders bij een studentenhuisvester,” legt Robin uit. “De studenten van nu zijn gewend om alles digitaal te kunnen doen. Van flitsbezorgers tot aan dating apps; veel gebeurt op de mobiele telefoon. Als de studentenhuisvesters hierin mee kunnen en het overgrote deel van hun dienstverlening hierop afstemmen, zijn ze naar mijn mening bezig met het optimaal bedienen van hun doelgroep.”

Automatiseren
Goede ICT-ondersteuning is daarbij onmisbaar. Robin: “Hercules biedt Wocas, een oplossing die geschikt is voor alle mogelijk typen verhuurders, waaronder dus ook studentenhuisvesters. Short-stay is een typische service die je bij hen tegenkomt en Wocas perfect ondersteunt. Zo voorkomen je leegstand en wordt er optimaal gebruikgemaakt van studentenwoningen. Daarnaast hebben we met inzet van de WocasAPI een real-time, 24/7 interactie met externe partijen zodat ieder expertise tot zijn recht komt. Daardoor is het gehele verhuurmutatieproces bij een studentenhuisvester tot meer dan 90 procent geautomatiseerd.”

“Hercules en Hoppinger hebben daarnaast een studentenhuisvester als gezamenlijke klant. Voor deze klant is de samenwerking een aantal jaar geleden begonnen waarbij alle partijen digitalisering als uitgangspunt hadden. Deze samenwerking verloopt goed waardoor eventuele issues vaak snel opgelost zijn. Het resultaat van onze inspanningen heeft ertoe geleid dat onder andere het verhuurmutatieproces nagenoeg volledig geautomatiseerd is. Voor studenten is dit prettig omdat zonder tussenkomst van een medewerker het contract wordt opgemaakt en de beginnota wordt gestuurd. Het is snel, simpel en inzichtelijk, en zorgt tegelijkertijd voor een efficiëntere bedrijfsvoering bij de studentenhuisvester.”

Organisatie betrekken bij gedachtegoed
Een efficiënte bedrijfsvoering is niet alleen te bereiken door inzet van automatisering, gaat Robin verder: “De organisatie moet betrokken zijn bij het gedachtegoed. Draagvlak onder medewerkers is heel belangrijk. Daarnaast is kennis en begrip van de wijze waarop efficiency met behulp van software tot stand wordt gebracht essentieel. Dat betekent goede opleiding en het bijhouden van veranderingen in de ICT-architectuur. Hercules ondersteunt hierin door de enorme ervaring en kennis over te dragen en in te brengen in de betreffende organisatie. Dat doen we met mensen én software zelf. Daarnaast onderscheiden wij ons door de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van onze experts. Bij ons hoef je geen maanden te wachten tot een consultant beschikbaar is. Met de korte lijntjes en enorme gedrevenheid van ons team, maken wij het verschil. Het gevolg is dat de klant snel weer vooruit kan.”

Systemen vóór corporaties laten werken
De ingeslagen route van automatisering zal de komende periode niet stoppen, sluit Robin af: “Die route verder verkennen en optimaliseren zal zeker onze aandacht krijgen. Hercules richt zicht hierop door te blijven innoveren met onder andere AI en Smart Tiles. Tevens zien we een ontwikkeling naar een best-of-breed-omgeving waarin expertsystemen elk een deel van het totale proces vertegenwoordigen. Koppelen en samenwerken in deze keten is dus noodzakelijk. Hercules investeert hierin door de WocasAPI steeds slimmer te laten worden en te laten praten met andere expertsystemen. Hiermee werken organisaties niet met systemen, maar laten ze de systemen vóór hen werken.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Hercules