Risico’s van testen met echte persoonsgegevens

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Bij het ontwikkelen en testen van software of applicaties kan het verleidelijk zijn om echte persoonsgegevens te gebruiken. Hoewel dit handig lijkt, brengt het gebruik van echte persoonsgegevens echter aanzienlijke risico’s met zich mee.

Vooral als het gaat om de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook bekend als de GDPR.

Wat zijn de risico’s en de specifieke eisen die de GDPR stelt aan het gebruik van persoonsgegevens.

Ongeoorloofde toegang en datalekken:
Het gebruik van echte persoonsgegevens tijdens het testen vergroot het risico op ongeoorloofde toegang en datalekken. Als deze gegevens in verkeerde handen vallen, kan dit leiden tot identiteitsdiefstal, financiële schade en reputatieschade. Voor zowel het bedrijf als de betrokken personen.

Onvoldoende gegevensbescherming:
De GDPR stelt strikte eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Het gebruik van echte persoonsgegevens tijdens het testen kan leiden tot onvoldoende maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen.

Dit kan resulteren in schendingen van de GDPR en hoge boetes voor het bedrijf.

Gebrek aan geïnformeerde toestemming:
Volgens de GDPR moeten personen geïnformeerde toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Tijdens het testen is het moeilijk om deze toestemming te verkrijgen, omdat testgegevens vaak worden verkregen uit verschillende bronnen.

Het gebruik van echte persoonsgegevens zonder toestemming kan leiden tot juridische problemen en het verlies van het vertrouwen van individuen.

Niet-naleving van de doelbinding:
De GDPR vereist dat persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het specifieke doel waarvoor ze zijn verzameld. Bij het testen met echte persoonsgegevens is er een risico dat deze gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt. Wat resulteert in niet-naleving van de doelbinding. Dit kan leiden tot juridische gevolgen en verlies van vertrouwen bij individuen.

Conclusie:
Het gebruik van echte persoonsgegevens tijdens het testen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Vooral met betrekking tot de eisen van de GDPR. Ongeoorloofde toegang, datalekken, onvoldoende gegevensbescherming, gebrek aan geïnformeerde toestemming en niet-naleving van de doelbinding vormen serieuze bedreigingen voor de privacy en de naleving van de wetgeving.

Om deze risico’s te vermijden, is het raadzaam om gebruik te maken van geanonimiseerde of fictieve testgegevens tijdens de ontwikkeling en het testen van software. Door te voldoen aan de GDPR-eisen en het waarborgen van de privacy van individuen, kunnen bedrijven hun reputatie beschermen. En mogelijke juridische gevolgen en boetes voorkomen.

Bron: EntrD, Foto: EntrD