Jan Kerckhoffs (Thuis in Limburg): Inzet smartphone-app leidt tot betere dienstverlening woningzoekenden

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Waar veertien Limburgse woningcorporaties zich met Thuis in Limburg als gezamenlijke woonruimteverdeler vooral wilden wapenen tegen verwachte krimp, verleggen ze nu de focus. Waarom? “De verwachte krimp is uitgebleven, integendeel zelfs,” zegt Jan Kerckhoffs, manager bij Thuis in Limburg. Een gesprek over klantreizen, het efficiënt bereiken van aspirant-huurders en de rol van de smartphone hierin.

Woningzoekenden in Limburg kunnen voor woningaanbod terecht op de website van Thuis in Limburg. Met dit samenwerkingsverband van veertien woningcorporaties reageren ze sinds 2011 op de verwachte krimpscenario’s. Die verwachting is volgens Jan niet uitgekomen: “Integendeel zelfs; jaarlijks worden via ons portaal ‘Thuis in Limburg’ zo’n 9.000 woningen verhuurd waarvan maar liefst 83 procent aan een- en tweepersoonshuishoudens. En dat percentage zal naar verwachting voorlopig alleen maar stijgen. De focus van Thuis in Limburg ligt dan ook niet meer op het omgaan met krimpscenario’s, maar meer op zaken als hoe we de woningzoekenden zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.”

Sociale huur
“Thuis in Limburg richt zich vooral op sociale woninghuur,” vervolgt Jan het gesprek. “Er is hier ook sprake van spanning op de woningmarkt. Zo staat een woningzoeker gemiddeld meer dan vijf jaar ingeschreven. In plaats van een mogelijke oplossing voor krimp heeft Thuis in Limburg zich ontwikkeld tot hét gezamenlijke verhuurdersportaal met als belangrijke voordelen dat woningzoekenden één ingang naar een huurwoning hebben en dat aangesloten woningcorporaties één efficiënt proces gebruiken om te komen tot verhuur. Daarnaast worden door de corporaties nog meer zaken op elkaar afgestemd. Voor woningzoekenden betekent dit dat zij steeds meer te maken krijgen met een eenduidige aanpak, zoals rondom voorrangsregels. En het portaal maakt het ook mogelijk dat de klant en de klantreis steeds meer centraal komen te staan.”

Klantreis centraal
Over het centraal stellen van de klant en de klantreis zegt Jan: “Uit onderzoek blijkt dat van alle woningzoekende bezoekers op onze website zo’n 76 procent gebruikmaakt van een smartphone. Hoewel onze website zich goed aanpast aan mobiele apparaten, blijft het toch primair een desktopbeleving. We wilden echter ook die hoge aantallen smartphonegebruikers een optimale beleving bieden en dat was de belangrijkste aanleiding om gebruik te gaan maken van de app van Zig. De beleving van de smartphonegebruiker is nu optimaal met een bijkomend voordeel dat het inloggen op de app gemakkelijker en veiliger verloopt door dit te koppelen aan gezichtsherkenning en vingerafdruk. Onze verwachting is ook dat dit minder vragen gaat opleveren rondom het inloggen.”

Aansluiting op aanbodplatform
“We hebben nog wel de mogelijkheid onderzocht van het ‘mobile first’-principe voor de website, zodat deze zich primair gaat schalen naar kleinere schermen,” zegt Jan over onderzochte alternatieven. “Maar dan kunnen we dus niet profiteren van de genoemde voordelen van een app. En ook is het dan niet mogelijk om woningzoekenden via pushberichten op de hoogte te houden van het beschikbare aanbod of hen de status te laten volgen van hun reacties op het aanbod. Dat we vervolgens voor Zig gekozen hebben, is logisch. Zij is namelijk de leverancier van ons aanbodplatform en de app is in feite een nieuwe interface op deze omgeving. De samenwerking met Zig verloopt prettig. Thuis in Limburg participeert bijvoorbeeld actief in de gebruikersgroep van het aanbodplatform en zal ook met input bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van de app.”

Pushberichten en documenten uploaden
“Bij de livegang was de mogelijkheid van pushberichten nog een ontwikkelpunt maar inmiddels is deze functionaliteit verder ontwikkeld,” zegt Jan hierover. “Voor ons was het daarbij belangrijk dat de woningzoekende zelf kan aangeven welke berichten gewenst worden en dat kan via de privacy-instellingen. We verwachten trouwens dat deze pushberichten steeds populairder zullen worden. Een andere verwachting is dat woningzoekenden straks via de app gemakkelijk documenten zullen uploaden naar Thuis in Limburg. Vooral met de camera binnen handbereik zal het voor gebruikers gemakkelijker worden om documenten te fotograferen en te uploaden zodat corporaties vaker en sneller een compleet dossier ter beschikking hebben.”

Resultaten
Over de tot nu toe behaalde resultaten zegt Jan: “De app is op 25 juli beschikbaar gekomen in de App Store en Google Play Store. Net voor de zomervakantie en daarom zonder promotie. Vanaf september zijn we de app wel gaan promoten via onze website en worden smartphonebezoekers actief geïnformeerd over het bestaan ervan. Inmiddels is de app sinds september 19.000 keer geïnstalleerd en is het aanmeldproces doorlopen. De beschikbare gebruiksgegevens analyseren we intensief. Je kunt dan denken aan hoe vaak pushberichten worden geopend en welke vervolgacties de gebruiker doet. Zo leren we steeds meer over de gebruikers en kunnen we ook beter inschatten aan welke functionaliteiten nog behoefte bestaat. De inzet van de app zal naar verwachting ook leiden tot een betere dienstverlening en een verbetering van de efficiëntie. Nu we ook in voormalige krimpgebieden weer meer vraag dan aanbod hebben, wordt dat nog belangrijker.”

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Bjorn Frins