Hoeveel risico loopt u bij het invoeren van de dPi?

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Voor 15 december 2023 dienen woningcorporaties de dPi 2023 aangeleverd te hebben bij de uitvragende partijen Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Op 2 oktober is het portaal van SBR-wonen opengesteld voor de indiening van de dP2023.

Om het proces van de aanlevering van de dPi in het portaal van SBR-wonen te vereenvoudigen heeft Aareon in samenwerking met XBRLreports, de XBRL-aanlevering voor de dPi in het SBR-wonen-portaal mogelijk gemaakt.

In de afgelopen jaren hebben meerdere klanten van Aareon middels XBRL de dPi aangeleverd. De gegevens voor de aanlevering van de dPi worden vanuit Trace Financiële planning in XBRL gezet, waarna deze in de SBR-wonen-portaal kan worden geüpload. U dient zelf alleen nog de door uw toezichthoudend orgaan goedgekeurde (meerjaren-)begroting toe voegen en de dPi2023 is gereed!·

Door de aanlevering van de dPi2023 viaXBRL te doen, is het risico op fouten bij het invoeren van de dPi2023 aanzienlijk kleiner. Daarnaast zijn alle validaties die van toepassing zijn op de dPi, in XBRL ingebouwd. Dit zorgt ervoor dat u direct inzichtelijk heeft waar een aanpassing nodig is, zodat u hier niet pas bij het versturen van de dPi achter komt.

Wilt u ook nog dit jaar de dPi2023 middels XBRL aanleveren? Laat uw contactgegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bron: Aareon, Foto: Aareon