Emile Lindeboom en Patrick Veld (KleurrijkWonen): Kans op energiearmoede in beeld brengen om betaalbaarheid te vergroten

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

De torenhoge energie- en gasprijzen zetten de bescheiden portemonnee van huurders steeds meer onder druk. Hierdoor wordt het voor hen lastiger om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen. Hoe kan een corporatie haar huurders helpen te voorkomen dat er maand over is voordat de rekening leeg is? CorporatieGids.nl sprak erover met Regisseur Duurzaamheid Emile Lindeboom en Functioneel Beheerder Klantprocessen & BI Patrick Veld van KleurrijkWonen.

Een van de belangrijkste speerpunten van de organisatie van KleurrijkWonen is haar huurders betaalbaar laten wonen, begint Patrick: “De huur- en energielasten bepalen voor het grootste deel de woonlasten, en zijn ook de onderdelen die wij als woningcorporatie kunnen beïnvloeden. Door inzicht te krijgen in complexen met hogere huren én hogere woonlasten, kunnen wij gerichter verduurzamen of sturen op de hoogte van de huurprijzen. Wij gebruiken nu bijvoorbeeld de uitkomsten van onderzoeken om te prioriteren voor het installeren van hybride warmtepompen.”

Kans op energiearmoede
Bij het verkrijgen van inzicht kijkt de corporatie uit Tiel naar de kans op energiearmoede bij huurders. “Van energiearmoede is sprake als huurders moeite hebben om hun energierekening te betalen. Daarbij hanteren we als KleurrijkWonen de gangbare definitie dat minimaal tien procent van het besteedbaar inkomen wordt besteed aan de energierekening.”

Steeds hogere prijzen
“We verwachten dat de energieprijzen niet alleen nu hoog zijn, maar ook de komende jaren gestaag blijven stijgen,” gaat Emile verder. “De belasting op de aardgasprijs gaat sowieso jaarlijks verhoogd worden om gasverbruik te ontmoedigen en de elektraprijzen stijgen door het vergroenen van het elektriciteitsnetwerk. Maar ook bij gelijkblijvende woonlasten zien we dat huurders steeds meer moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen, wat dit een actueel onderwerp maakt.”

Data
Het in kaart brengen van de kans op energiearmoede vraagt om inzicht in verbruiksgegevens op complexniveau, huurgegevens op woningniveau en energielabelinformatie, legt Emile uit. “Allereerst is het belangrijk inzicht te hebben in het energieverbruik op complexniveau. Wij hebben daarvoor gebruikgemaakt van onze CO2-monitor, waar de standaard jaarverbruik van de netbeheerders in zijn opgenomen. Daarnaast zijn de gemiddelde huren van een complex nodig. Het meest lastige is het bepalen van het gemiddelde besteedbaar inkomen. Inkomensgegevens van onze huurders hebben we niet tot onze beschikking. Daarom leiden we het maximaal besteedbaar inkomen af aan de huurgrenzen van het complex. Daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat alle gebruikte data gemiddelden op complexniveau zijn. Binnen de complexen kunnen grote verschillen zitten.”

Visuele weergave
“Met behulp van DataToppers hebben we een rapport gerealiseerd die al deze gegevens combineert en het verband tussen deze informatie visueel weergeeft,” licht Patrick toe. “Hierdoor hebben we inzicht in de kans op energiearmoede qua gebied, woningtype, bouwjaar én energielabelniveau. De uitkomsten gebruiken we dus om meer energiebesparende maatregelen binnen onze portefeuille te prioriteren. Naast de keuzes rondom hybride warmtepompen, kijken we ook naar bij welke complexen we zonnepanelen actief gaan aanbieden in 2022 om zo de huurders die een hoge kans op energiearmoede hebben de mogelijkheid te bieden de energielasten te verlagen.”

Campagnes
“Maar we gaan ook met de huurder direct in gesprek,” sluit Emile af. “Zo gaan we de informatie gebruiken om gericht energiebespaarcampagnes op te zetten om op die manier het meeste te bereiken bij de huurders die het meeste baat hebben van lagere woonlasten.”

 Bron: CorporatieMedia, Foto: Kleurrijk Wonen