66Controls: Inzicht in processen met behulp van data

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Efficiënte processen leiden tot tevreden huurders en een doeltreffende organisatie. De inzet van data is daarbij onontbeerlijk. Maar hoe doe je dit als corporatie en wat levert het op? 66Controls vertelt er meer over op 22 september tijdens CorporatiePlein, en wij spraken voorafgaand aan de vakbeurs alvast kort met IT-consultant Wouter Schmidt.

Wat staat centraal op jullie stand op CorporatiePlein 2022?
66Controls vertelt op CorporatiePlein hoe je als woningcorporatie inzicht krijgt in processen met behulp van data. Wij leveren het fundament voor een datagedreven strategie. Daarbij staat centraal het combineren van data uit verschillende bronnen, verbeteren van datakwaliteit, identificeren van knelpunten en data zichtbaar maken.

Voor welke informatie en kennissessies kunnen bezoekers bij jullie terecht?
Bij ons kun je terecht met al je vragen omtrent data en processen van woningcorporaties.

Op welk vlak kunnen jullie corporaties écht verder helpen?
Een vlotte overgang van een woning naar de volgende huurder is een belangrijke eerste indruk voor een nieuwe huurder. Het beheersen van verhuurmutaties door efficiency in planning én uitvoering van ketenprocessen loont. Het koppelen en analyseren van de diverse databronnen binnen woningcorporaties helpt de aansturing van alle processtappen en betrokken ketenpartners. Het voordeel is dat een bewoner een woning eerder kan betrekken. Bijkomend voordeel: een dag minder huurderving levert gemiddeld 35 euro op én een nieuwe bewoner die eerder de woning kan betrekken.

66Controls kan ook helpen bij niet planmatig onderhoud. First-time-right is een wens en uitdaging van iedere organisatie. Door de vele databronnen is het verstrekken van informatie en aansturen van de eigen onderhoudsdienst en -partners vaak een data-uitdaging. Wij koppelen verschillende databronnen aan elkaar om inzicht te verschaffen waar de knelpunten liggen en procesverbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Woningcorporaties hebben daarnaast veelvuldig contact met hun bewoners. De mate van bereikbaarheid, het luisterend oor en nakomen van afspraken zijn een belangrijk onderdeel van klanttevredenheid. Door het koppelen van telefoondata, CRM-data, ERP-data én ketenpartnerdata, krijgen we inzicht hoe de bewoner de corporatie ervaart en waar interne knelpunten zitten om van vraag naar oplossing te komen.

Als laatste hebben woningcorporaties niet alleen een rol als huisvester, maar spelen ook aanvullende services en een correcte afrekening een rol. Dit is geen sinecure gezien de diversiteit aan diensten en wettelijke en fiscale regels die van toepassing zijn. Er is veel handmatige administratie rondom schoonmaak, elektra en andere services. Bovendien vereist de wet juiste administratie. Fouten kunnen leiden tot financiële risico’s. met een lean aanpak verbeteren onze data-engineers het administratieve proces rondom aanvullende services.

66Controls is op CorporatiePlein te vinden op stand 48.

Aanmelden voor CorporatiePlein kan via deze link.

Bron: CorporatieMedia, Foto: 66Controls