WoningNet

Korte productbeschrijving

WoningNet is voor meer dan 200 corporaties in Nederland dé partner op het gebied van woonruimtebemiddeling. Onze systemen ondersteunen uw medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en helpen uw klanten om bewust en realistisch een nieuwe woning te kiezen.

Ons geavanceerde systeem zorgt voor een optimale vertaling van complexe regelgeving naar relevante en toegankelijke informatie voor de woningzoekende en ondersteunt corporaties bij de dagelijkse werkzaamheden.

Ontwikkeling nieuw woonruimtebemiddelingssysteem
Dit systeem faciliteert corporaties en alle typen woningzoekenden bij het vinden van een passend huis. En we zijn gestart met de vo orbereidingen voor de implementatie bij de corporaties in onze klantregio’s. In juni 2017 is ons eerste product, nl. woonruimtebemiddeling voor de vrije huursector, geïmplementeerd bij ruim 90 corporaties en commerciële vastgoedeigenaren. In september 2017 is de eerste app voor woningruil in Nederland gelanceerd, HuisjeHuisje.

Klantcontactcentrumdiensten
Dit is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in ons vakgebied en verzorgt op professionele wijze een deel van de dienstverlening van corporaties aan hun klanten (woningzoekenden).

Managementinformatie
Verschillende producten bieden corporaties de mogelijkheid om op ieder gewenst moment overzicht te hebben over de status van processen, zodat tijdig kan worden gestuurd en de efficiëntie in de corporatieorganisatie wordt verhoogd.

Marktonderzoek
Dit geeft snel en accuraat inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt en effecten van het beleid dat corporaties voeren.

Specificaties

Software wordt aangeboden:

  • SaaS
  • Cloud

Platform gebaseerd op:

  • Outsystems

Toekomstvisie

Woonruimtebemiddeling maakt onderdeel uit van het DNA van WoningNet. Sinds jaar en dag weet WoningNet vroegtijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Dit door beschikbare data te analyseren, vertalen en verwerken in ons systeem. Deze ontwikkelingen zien wij logischerwijs ook terugkomen in de visie van WoningNet, waar wij ons richten op drie pijlers; Kennis, Technologie en Data en de producten die hier het resultaat van zijn.

WoningNet voert een belangrijke transformatie uit door haar huidige applicatielandschap voor woonruimtebemiddeling te vervangen door één generiek systeem. Dit systeem is zo flexibel dat het al le woningzoekenden kan ondersteunen bij het vinden van een passende woning. Het totale woningbezit van onze klanten kan erin worden bemiddeld: sociale huur, studentenwoningen, vrije sector huur en objecten zoals parkeerplaatsen en garages.

Referenties

Meer dan 200 corporaties maken gebruik van de producten en diensten van WoningNet. We werken voor grote en kleine regionale samenwerkingsverbanden van woningcorporaties zoals Stadsregio Amsterdam, regio Utrecht, Zuid-Kennemerland-Velsen en Hengelo.

Daarnaast hebben we in opdracht van Ymere en 25 andere corporaties de woningruilapp HuisjeHuisje gebouwd (i.s.m. enkele van onze partners).

Bedrijfsprofiel

WoningNet is in 2001 door woningcorporaties opgericht met als doel strategische outsourcing van een deel van hun kernactiviteiten. WoningNet heeft daarbij de primaire taak bemiddelingsdiensten uit te voeren voor de verhuur van woningen van woningcorporaties, tegen een kostendekkende vergoeding door de betrokken woningcorporaties. WoningNet brengt vraag en aanbod op de woningmarkt snel, slim en slagvaardig samen en streeft naar een passend huis voor iedereen.


Aantal medewerkers: 130
Aantal klanten in corporatiemarkt: 200
Actief in corporatiemarkt sinds: 2001

Contactgegevens

WoningNet
Nesland 3, 1382 MZ Weesp
0294 - 299100

contact@woningnet.nl
https://www.woningnet.info

WoningNet in het nieuws