Pentests.nl

Specialisatie

Pentests.nl is een cybersecurity bedrijf dat zich primair richt op het uitvoeren van pentests, ook wel penetratietests genoemd.

Voor veel organisaties is ICT een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering geworden. Dit brengt voordelen, maar ook nadelen met zich mee. Organisaties zijn er afhankelijk van geworden. Gaat u voor uzelf na, hoe lang zou uw organisatie blijven functioneren zonder e-mail, website of zelfs helemaal zonder internet? Organisaties hebben vaak maatregelen genomen om deze voorzieningen te beschermen tegen hackers. Maar hoe weet u dat deze maatregelen effectief en volledig zijn? Het laten uitvoeren van een pentest biedt uitkomst.

Tijdens een pentest kruipen onze cyber specialisten in de huid van een hacker met als doel kwetsbaarheden in de digitale beveiliging bloot te leggen. Aan de hand van de resultaten wordt een advies uitgebracht met gerichte maatregelen om deze kwetsbaarheden zo goed mogelijk te verhelpen, en zodat u hackers een stap voor kan blijven.

Pentests.nl voert altijd eerst een quickscan uit om inzicht te krijgen in de IT-beveiliging. Dit kan gezien worden als nulmeting en achterhaalt waar de IT beveiligingsrisico's het grootst zijn en hoe er slimme keuzes ter verbetering gemaakt kunnen worden. Zo kan er geïnvesteerd worden in zaken die er toe doen en direct effect hebben op de verbetering van de beveiliging.

Naast de technische kant van de beveiliging biedt pentests.nl ook oplossingen ter bevordering van de menselijke beveiliging. Hier kan gedacht worden aan het uitvoeren van een phishing simulaties en het geven van security awareness workshops.

Toekomstvisie

Pentests.nl wil Nederlandse organisaties helpen om inzicht te krijgen hun IT-beveiliging. Waar cybersecurity vroeger vooral speelde bij de allergrootste organisaties, zien we dat het nu aandacht benodigd heeft bij alle soorten organisaties, groot en klein. Het IT-landschap van organisaties is de afgelopen jaren steeds groter en complexer geworden. Vaak zijn er beveiligingsmaatregelen genomen maar is er onzekerheid over de effectiviteit van deze maatregelen.

Cyberaanvallen zoals ransomware zullen de komende jaren alleen maar toenemen, zowel in frequentie als in de impact. Voor veel organisaties brengt dit zorgen en onzekerheden met zich mee. Wij van pentests.nl willen deze organisaties helpen met het inzichtelijk maken van de cyberrisico’s en hen helpen zichzelf weerbaar maken tegen cyberaanvallen.

Referenties

Hoewel pentests.nl nog een startend bedrijf is met een onbekende naam, zijn de cyberspecialisten Rick Verdoes en Danny de Weille zowel binnen als buiten de corporatiesector een bekende naam. Zo zijn zij spreker geweest bij een Bic Building Blocks (BBB)-sessie over cybersecurity en hebben we zij bij een groot aantal organisaties kwetsbaarheden gevonden, hier kan gedacht worden aan Zoom, Politie.nl en CryptShare.

Bedrijfsprofiel

Wij zijn pentests.nl, een team van gepassioneerde cybersecurity professionals, dat organisaties steunt om inzicht te krijgen in hun IT-beveiliging. Dit doen wij door het uitvoeren van een pentest. Tijdens een pentest kruipen onze cyber specialisten in de huid van een hacker met als doel kwetsbaarheden in de digitale beveiliging bloot te leggen. Aan de hand van de resultaten wordt een advies uitgebracht met gerichte maatregelen om deze kwetsbaarheden zo goed mogelijk te verhelpen, en zodat u hackers een stap voor kan blijven.


Aantal medewerkers: 2-10

Contactgegevens

Pentests.nl
Hub van Doorneweg 10, 2171KZ Sassenheim
+31 85 050 8055

contact@pentests.nl
https://pentests.nl/

Pentests.nl in het nieuws