P5COM

Specialisatie

We verkopen geen product en we verheffen geen middelen tot doel. Wij verbinden ons aan de strategische doelen van uw organisatie. Wij helpen deze beter te presteren. Nu en in de toekomst! Beter wil in dit kader zeggen minder bedrijfskosten, betere dienstverlening naar klanten, meer effect en rendement uit activiteiten, betere (keten)samenwerking, verbeterde kwaliteit en slimme primaire en ondersteunende processen die optimaal op elkaar aansluiten.

Met onze ontwikkel- en implementatiekracht helpen wij nieuwe normen voor optimale performance te zetten en benchmark in de sector te worden. Verbeterde bedrijfsvoering, een hogere klanttevredenheid en medewerkers die trots zijn op hun werk. Dat is wat we organisaties helpen te bereiken. Door ze beter te laten focussen op hun hoofddoel, door de randvoorwaarden op orde te brengen én door met hen op de werkvloer aan de slag te gaan.

P5COM kijkt bij haar opdrachten specifiek naar bedrijfsprocessen, bedrijfscultuur, taken en verantwoordelijkheden, besturingssystemen en leiderschap. Daarbij ligt onze belangrijkste focus altijd op de leidinggevenden en medewerkers van onze opdrachtgevers. Wij werken binnen onze projecten nauw met hen samen. Zij zijn het immers die de verandering moeten omarmen, anders zijn verbeteringen niet blijvend geborgd. De feitelijke organisatieverandering vindt plaats door betrokken medewerkers zelf. Wij faciliteren deze, brengen kennis en inspiratie, helpen het tempo hoog te houden en zorgen voor een vlekkeloze afstemming en communicatie. Het realiseren en blijvend borgen van resultaten is alleen maar mogelijk als naast de verbetering van processen en werkwijzen ook vaardigheden en houding en gedrag van mensen positief worden beïnvloed.

Om de toegevoegde waarde van onze dienstverlening kracht bij te zetten, onderstaande een aantal concrete cijfers:

2,8 :1 is de gemiddelde return on investment voor onze opdrachtgevers.

70% van hun investering verdienen onze opdrachtgevers gemiddeld binnen de looptijd van een opdracht terug.

21% was de gemiddelde stijging van de klanttevredenheid bij opdrachten in 2022.

Opdrachtgevers geven ons gemiddeld een 8,5 voor onze dienstverlening. Prestaties waar wij trots op zijn!

Toekomstvisie

Naar de toekomst toe zien wij een aantal uitdagingen voor de sector. Er moeten snel meer woningen komen en de bestaande woningvoorraad moet flink verduurzaamd worden. Een ambitieuze opgave, zéker als de huren betaalbaar moeten blijven.  Voor het realiseren hiervan is de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen (naast gekwalificeerd personeel) een voorwaarde. Het helpt dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft, maar desondanks is er bij veel corporaties voor 2030 al onvoldoende geld beschikbaar om genoemde opgave te realiseren.

Voor corporaties is het derhalve zaak om serieus tijd en geld te besparen, onder meer door de bedrijfsvoering kosteneffectief te organiseren. Digitalisering/automatisering kunnen helpen, maar alleen investeren in techniek is niet de oplossing. Voor ons is techniek een hulpmiddel, geen doel op zich. Digitalisering en procesoptimalisatie werpen pas echt vruchten af, als mensen er op de juiste manier mee aan de slag gaan. Een goede implementatie is in onze ogen de sleutel tot succes. En daar zijn ook goede procesbeschrijvingen voor nodig. P5COM zet hierop in door een samenwerking met Squerist, mede-auteur van het nieuwe Processenboek van Aedes.

Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers die het uiteindelijk moeten doen worden meegenomen in de ontwikkeling van de vernieuwde werkwijzen. Anders ontstaat het risico dat er op papier een strak proces staat, met fantastisch ontwikkelde techniek, maar dat er geen draagvlak is voor de veranderingen en deze niet blijvend geborgd zijn. In de praktijk zien we overigens regelmatig dat corporaties hun processen maar beperkt beschreven hebben. Of dat de processen wel beschreven zijn, maar de praktijk er heel anders uitziet. Een digitaliseringsslag is dus óók een geschikt moment om processen tegen het licht te houden.

Ook het inzetten op klanttevredenheid is financieel lonend. Corporaties die hoog scoren op service excellence in de Aedes benchmark, hebben bijvoorbeeld 14 procent minder reparatiekosten. Naast procesoptimalisatie en digitalisering, werken wij in onze opdrachten dan ook parallel aan klanttevredenheid. Wij zijn van mening dat je met deze gecombineerde aanpak, je blijvend betere prestaties krijgt.  Medewerkers gaan beter presteren en hebben meer werkplezier, de samenwerking met andere organisaties  verloopt soepeler, en je krijgt je onderhoud sneller en beter voor elkaar. Niet voor niets is de visie van P5COM om de beste speler op operational én service excellence te zijn.

Referenties

Bij verschillende corporaties hebben wij onder meer de volgende typen projecten mogen uitvoeren:

* Optimaliseren van de processen en verbeteren van de klantprestaties binnen de afdelingen KCC, Verhuur, Vastgoedprojecten, Huurzaken en/of Dagelijks Onderhoud.

* Begeleiding van de inrichting en implementatie van een nieuw ERP- systeem en hieraan gekoppeld huurdersportaal en planningssysteem.

* Begeleiden van verbetertraject gericht op het reduceren van de operationele kosten voor Vastgoedonderhoud.

* Begeleiden selectietraject om te komen tot ketensamenwerking ohgv. verduurzaming e/o Niet-Planmatig Onderhoud. Na selectie samen met partners ontwikkelen en implementeren van vernieuwde werkwijze (incl inrichting van ICT en koppeling systemen).

Bedrijfsprofiel

P5COM is met ruim 60 medewerkers een middelgroot adviesbureau. Wij zijn specialist op het gebied van Operational en Service Excellence en hebben als visie om bekend te staan als de beste speler op dit gebied. Wij helpen organisaties beter te presteren, waardoor hun bottom-line resultaten en de geleverde kwaliteit substantieel en blijvend verbeterd worden. Wij zijn binnen het publieke domein actief, waarbij wij inmiddels zo'n 250 woningcorporaties, zorginstanties en onderwijsinstellingen als klant hebben.

Onze missie is om bij al onze projecten en opdrachtgevers een blijvende indruk achter te laten. Wij streven naar waardering en respect van onze klanten, door onze professionele instelling, betrokkenheid en het plezier waarmee wij helpen hun doelen te realiseren. Onze kernwaarden (de 5 P's van P5COM) geven aan waarvoor we staan:

PROFESSIONEEL: Onze vakinhoudelijke en interpersoonlijke competentie alsmede correct gedrag leiden tot respect, geloofwaardigheid en vertrouwen bij onze opdrachtgevers.

PRAGMATISCH: Oplossingen die wij voor onze opdrachtgevers implementeren zijn niet hoog complex maar pragmatisch. Pragmatische oplossingen zijn beter te implementeren en leiden tot snel en optimaal resultaat.

PERSOONLIJK: Met persoonlijke betrokkenheid en passie voor ons vak realiseren wij de gezamenlijke doelen in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.

PRECIES: Onze verbetervoorstellen zijn gebaseerd op feiten, niet op aannames. Om tot de feiten te komen gaan wij grondig en doortastend te werk.

PROFITABEL: In ons doen zijn de bottom line verbeteringen voor onze opdrachtgevers leidend. Wij worden uiteindelijk ingehuurd om resultaten te boeken. Wij zorgen ervoor dat doelen samen met de organisatie meetbaar gerealiseerd worden. De menselijke maat verliezen we daarbij nooit uit het oog.

P5COM schrijft geen dikke rapporten, we zijn voornamelijk op de werkvloer te vinden; daar waar het gebeurt. Wij combineren pragmatisme, onze hands-on instelling en daadwerkelijke implementatiekracht met een sterk analytisch, conceptueel denkvermogen. Naast dat wij gespecialiseerd zijn in het in korte tijd realiseren van concreet resultaat, worden we ook regelmatig gevraagd om tijdelijke management capaciteit te leveren.


Aantal medewerkers: 45
Aantal klanten in corporatiemarkt: 35
Actief in corporatiemarkt sinds: 2013

Contactgegevens

P5COM
Dorpsstraat 9f, 1261 ES Blaricum
035 531 00 62

r.nas@p5com.eu
https://www.p5com.eu

P5COM in het nieuws