ORGfit

Specialisatie

ORGfit heeft in de loop van de jaren een unieke, en inmiddels beproefde, aanpak ontwikkeld voor de implementatie van ERP systemen binnen woningcorporaties. Daarbij maakt ORGfit niet het systeem leidend voor de veranderopgave, maar juist de ambitie en de strategie van de organisatie.
Daarmee benadert ORGfit de implementatie van een nieuw ERP systeem niet als doel, maar als middel om organisatiedoelstellingen op de lange termijn te verwezenlijken en duurzaam te verankeren binnen de organisatie.

Naast het systeem legt ORGfit daarom ook de focus op de optimalisatie van de werkprocessen, de informatievoorziening en de ontwikkeling van de medewerkers. Én de onderlinge afhankelijkheid van deze verschillende organisatiefactoren.

Daarnaast kenmerkt de ORGfit aanpak zich door het sterk verbindende karakter. Door medewerkers van de klantorganisatie bewust onderdeel te maken van het totale veranderproces worden zowel eigenaarschap als ook ontwikkeling gestimuleerd en wordt een oplossing bereikt die vele malen meer draagvlak heeft dan reguliere ERP implementaties. Daarnaast komt het verbindende karakter ook tot uitdrukking in het samenspel tussen klantorganisatie, ERP leverancier en ORGfit zelf.

ORGfit hanteert, om het meest duurzame resultaat te bereiken,  de 'bouwen, meten, leren' methodiek binnen haar ERP trajecten. In deze kortcyclische aanpak worden periodiek activiteiten opgepakt, opgeleverd en gepresenteerd door medewerkers van de organisatie zelf. Op die manier worden er snel, zichtbaar resultaten bereikt. Daarmee wordt niet alleen de motivatie binnen het project, maar ook het eigenarschap onder medewerkers aanzienlijk vergroot.

Toekomstvisie

Wij zien een ontwikkeling plaatsvinden met een steeds verder groeiende maatschappelijke opgave voor woningcorporaties. Die groeiende opgave voor woningcorporaties vraagt niet alleen om meer grip en zekerheid ten behoeve van gefundeerde strategische keuzes, maar ook om een steeds wendbaardere organisatieinrichting. De veranderende markt én opgave zullen leiden tot een herijking van de strategische keuzes en daarmee ook tot een ontwikkeling in de doorvertaling van die strategische keuzes naar de verschillende organisatie elementen die essentieel zijn voor een wendbare organisatie. Wij verwachten met onze integrale aanpak, verschillende kijkrichtingen en verbindende werkwijze corporaties nu en in de toekomst optimaal van dienst te kunnen zijn in hun opgave richting die wendbare organisatie.

Referenties

HEEMwonen, Maasvallei, Nester, Servatius, Weller Wonen, Woonpunt, WoonWenz, Stienstra, Vincio Wonen, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Wonen Breburg, Woonbedrijf, WoonInc, Woonpartners, ZaamWonen, ZOwonen

Bedrijfsprofiel

ORGfit is een organisatie advies- én implementatie bureau in het zuiden van het land, dat versnelling aanbrengt in de ontwikkeling van haar klantorganisaties. Door niet alleen te adviseren, maar ook te implementeren kiest ORGfit bewust voor een totaalaanpak waarbij niet alleen een stip op de horizon wordt geschetst, maar ook samen met de klant de route wordt afgelegd richting duurzame verandering.

De werkwijze van ORGfit kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij gestart wordt vanuit de klantwaarde en alle organisatie elementen worden meegenomen in de beoogde ontwikkeling. Daarnaast is verbinding een essentiele pijler binnen de ontwikkeltrajecten die ORGfit begeleidt. ORGfit benut in de ontwikkelprojecten die zij uitvoert met haar klanten zoveel mogelijk het aanwezige talent bij de klant om zodoende niet alleen tot een gedragen oplossing te komen, maar ook de mensen binnen de klantorganisaties een volgende stap in hun ontwikkeling te laten zetten.

Met een sterke focus op woningcorporaties, lokale overheden, onderwijs en zorg is ORGfit volledig op de hoogte van de actuele uitdagingen in de markt en helemaal thuis in de specifieke bedrijfsprocessen van haar klanten. Dat gegeven gecombineerd met meer dan 15 jaar ervaring binnen deze sectoren maakt ORGfit dé partner voor elke ontwikkelopgave binnen de corporatiesector.


Aantal medewerkers: 48
Aantal klanten in corporatiemarkt: 17
Actief in corporatiemarkt sinds: 2007

Contactgegevens

ORGfit
Aziëlaan 22, 6199 AG Maastricht
043-365 38 60

m.aalders@orgfit.nl
https://www.orgfit.nl

ORGfit in het nieuws