De Processpecialisten

Korte productbeschrijving

De Processpecialisten helpen uw organisatie om als beste te presteren!

Lean
Toepassen van lean als verbetermethodiek en het opleiden van interne verbetercoaches zodat de organisatie zelf duurzaam blijft verbeteren.

Simulaties
Ontwikkelen en begeleiden van simulaties. In een processimulatie worden de activiteiten 'van klant tot klant' op één plek en versneld uitgevoerd.

De essentie van het proces wordt uitvergroot, terwijl details juist achterwege blijven. Voorbeelden: simulatie vastgoedsturing, risicomanagement en uiteraard de Sokkenshow.

Verandermanagement
Organisaties veranderen niet, mensen wel. Alle Processpecialisten zijn Prosci®-certified en maken hier gebruik van bij het implementeren van veranderingen.

Gamification
Het begeleiden bij het toepassen van gamification. Gamification is het principe waarin je spelelementen en speltechnieken in een niet-spel-omgeving (het dagelijkse werk) gebruikt. Een medewerker wordt tijdens het werk geprikkeld of uitgedaagd.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door het:

  • Ontvangen van directe feedback
  • Krijgen van erkenning in de vorm van punten, badges of een volgend level
  • Samenwerken met of bieden van hulp aan collega’s
  • Aangaan van uitdagingen als persoon, team of als gehele organisatie

Service Design
Optimaal inrichten (nieuwe) dienstverleningsconcepten en alle onderliggende aspecten. Concrete producten zijn klantreizen en service blueprints.

Processturing
Het trainen en coachen van proceseigenaren. Inrichten van heilige woorden (wat wilt u dat de klant ervaart), leidende principes tot prestatie indicatoren waarmee de proceseigenaar kan sturen!

Toekomstvisie

De wereld blijft in hoog tempo veranderen en organisaties gaan daar in mee. Organisaties moeten flexibel en wendbaar zijn. De sleutel hiervoor zijn wendbare processen en veranderingsbereidheid bij medewerkers.

Referenties

O.a. Mitros, Woonbron, Staedion.

Bedrijfsprofiel

De Processpecialisten: logica in proces en gedrag. Wij geloven niet in dikke handboeken, wel in slimme spelregels die resultaat opleveren. Processimulaties en procesbeleving zijn kenmerkend voor onze aanpak. Een verandering realiseren betekent mensen en hun gedrag beïnvloeden. Door samen met betrokkenen te zoeken naar logica in proces en gedrag, komen we tot concrete afspraken waarop je elkaar kunt aanspreken. Dienstverlening is niet alleen iets van de afdeling klantenservice: de klant is van iedereen.

Er werken ervaren Processpecialisten die een zeer gedegen theoretische basis (o.a. procesmanagement / lean, verandermanagement, Scrum) combineren met creativiteit en pragmatisme!

Aantal medewerkers: 30 
Aantal klanten in corporatiemarkt: 10 
Actief in corporatiemarkt sinds: 2011 
Samenwerkingsovereenkomst(en): Mavim, Gwynt


Contactgegevens

De Processpecialisten
Nieuw Zeelandweg 15a, 1045 AL Amsterdam
020 44 898 44

info@processpecialisten.nl
https://www.processpecialisten.nl

De Processpecialisten in het nieuws