Woonconcept: Meer inzetten op preventie om huurachterstanden te voorkomen

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Een huurachterstand is voor niemand een gewenste situatie. Een sociaal huurincassoproces kan helpen om de achterstanden terug te dringen en huurders te helpen uit een negatieve spiraal te komen. Maar wat houdt zo’n proces precies in en wat vraagt dat van techniek en je organisatie? CorporatieGids.nl sprak daarover met Marianne Koopstra, Rita Wessel, Marion Koenen en Monique Kleen, sociaal financieel consulenten bij Woonconcept.

Het zo laag mogelijk houden van het aantal huurachterstanden is voor Woonconcept een continu streven, begint Marianne het gesprek: “We proberen huurders met een smalle beurs die risico op huurachterstanden te bereiken en door te verwijzen naar de juiste ketenpartners. Denk aan sociaal werkers, de voorzieningenwijzer of medewerkers die gespecialiseerd zijn in vroegsignalering. Bij een huurachterstand speelt er vaak meer dan alleen de betaling aan Woonconcept. Daarom is het belangrijk dat we er op tijd bij zijn om de schade te beperken. Voor ons, maar ook voor de huurder én eventuele derde partijen.”

Goede oplossing vinden
Een goed, efficiënt huurincassoproces gebruikt een breed scala aan contactmogelijkheden, vertelt Marion: “Wij proberen op verschillende manieren contact te leggen met zulke huurders. Denk aan telefonisch contact, SMS, e-mail of huisbezoeken. Het belangrijkste is dat je in contact komt met elkaar zodat gekeken kan worden naar een oplossing. Een standaard proces is daarbij niet altijd toereikend, en is maatwerk nodig om een goede oplossing te vinden voor een achterstand.”

Ontruiming als laatste oplossing
Het terugdringen van achterstanden en deze laag houden is het uiteindelijke doel, gaat Rita verder: “Door de achterstandscijfers continu te monitoren, zetten we in op nul huisuitzettingen. Dat is wat ons betreft een reëel en goed streven. Als in het proces blijkt dat een huurder niet geholpen wil worden of zich niet laat helpen, dan gaan we met andere ketenpartners in gesprek. Wanneer onderling akkoord is gaan we pas over tot ontruiming. Wij zien dit echt als laatste oplossing en gelukkig gebeurt dit in de praktijk nagenoeg niet.”

Brede blik
Een goed huurincassoproces vraagt een brede blik van de medewerkers van Woonconcept. Monique: “Je moet oog hebben voor het belang van de huurder én de corporatie. Dat vraagt om grenzen kunnen stellen, verbinden, juridische kennis, inlevingsvermogen en het durven nemen van beslissingen. Als een huurder bijvoorbeeld door onverklaarbare omstandigheden uitstel blijft vragen of de lopende huur niet betaalt, moeten we daar als organisatie wel wat mee. Dat betekent niet dat we niet empathisch zijn, maar dat we wel de grens trekken om door te pakken. Uiteindelijk helpt dit de huurder ook weer om zijn of haar zaken op de rit te krijgen en kan Woonconcept vooruitgang boeken in het dossier.”

Goede communicatie
De samenwerking met partners vraagt tegelijkertijd om goede communicatie, legt Rita uit. “Je hebt te maken met verschillende belangen. Als het traject vanuit ons niet het gewenste resultaat heeft gehad, schakelen we ketenpartners in. Dat vraagt geduld omdat de ketenpartners tijd nodig hebben hun traject te laten lopen. Elkaar meenemen in processen en duidelijk en helder communiceren over waar je staat is daarbij de sleutel.”

Segmenteren
Woonconcept maakt sinds vorig jaar gebruik van de huurincassosoftware van Mind2Pay. Marianne: “We zijn hiernaar overgestapt omdat we ontzorgd wilden worden in de standaard processen, zodat deze tijd besteed kan worden aan de huurder die het zo hard nodig heeft. Daarnaast hadden we de grote wens om meer te gaan segmenteren zodat zeer goede betalers niet hetzelfde worden aangeschreven als de onregelmatige en slechte betalers.”

Achterstanden voorkomen
“Door de segmentatie kunnen we beter inspelen op bepaalde doelgroepen,” gaat Marion verder. “Bijvoorbeeld op leeftijd. Daarnaast hebben we nieuwe huurders en hulpbehoevende huurders eerder op de agenda. We willen nog meer doen aan preventie om huurachterstanden te voorkomen en proberen te sturen op betaalbaarheid in het algemeen. De keuze voor Mind2Pay is daarbij een eerste stap.” Monique knikt instemmend: “We willen in blijven spelen op de ontwikkelingen in de wereld waardoor de financiële positie van onze huurders onder druk komt te staan. Op die manier proberen we huurachterstanden zoveel mogelijk voorkomen.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Woonconcept