Waarom sturen op vastgoed en financiën met Aareon Trace & Treasury?

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

De financiën op orde is de randvoorwaardelijke factor bij het realiseren van uw ambities. Om tot een goed onderbouwde strategie op de vastgoedportefeuille te komen, is het belangrijk dat deze financieel getoetst is. Om het proces van financiële vastgoedsturing te verbeteren, heeft Aareon een joint venture opgericht met Finance Ideas. Finance Ideas ondersteunt haar klanten om gezamenlijke toekomstplannen op een financieel verantwoorde wijze te realiseren.

Trace & Treasury: eenvoud en transparantie
Samen hebben wij de missie om bij woningcorporaties de processen en besluitvorming op gebied van vastgoedsturing en financiën te verbeter en. Aareon omarmt de filosofie dat gegevens eenvoudig herleidbaar moeten zijn tot de bron en dit betekent in de praktijk dat met Trace & Treasury informatie van vastgoed en financiële contracten opvraagbaar is tot op vastgoed- of financiële transact ieniveau. Dit vergroot de transparantie in het besluitvormingsproces en de externe verantwoording naar SBR Wonen.

Sturen op de vastgoedportefeuille die het dichtst bij de waarheid ligt
Met Trace & Treasury stuurt en verantwoordt de woningcorporatie op en over de vastgoedportefeuille die het dichtst bij de waarheid ligt. Dit is in de meest ideale situatie de portefeuille in het primaire proces en daarmee in het ERP-systeem, zoals Tobias AX van Aareon. Dit komt de datakwaliteit en dataconsistentie ten goede en zo komen woningcorporaties veel sneller tot een haalbare financiële meerjarenbegroting en kwalitatief betere dPi.

Geen onnodige controles meer
Doordat de portefeuille “doorrolt” vanuit bijvoorbeeld Tobias AX naar de Activamodule (Trace Assets) en vervolgens “doorrolt” in het scenario voor de berekening van de marktwaarde en beleidswaarde, behoudt de woningcorporatie de aansluiting met de basis en de jaarrekening. Daarnaast worden deze waarderingen en kasstromen uiteindelijk gebruikt voor de beoordeling van het rendement, de investeringsanalyse en het opstellen van de meerjarenbegroting en de aanlevering van de dPi via het SBR-portaal.

Verbinding tussen afdelingen
Alle modules werken met dezel fde gevalideerde rekenkernen voor de berekening van de markt- en beleidswaarde (en rendementen) en zo is er geen discussie meer over hoe uitkomsten worden bepaald. Dit zorgt voor veel meer verbinding en transparantie tussen de afdelingen Control en Vastgoed.

Transparantie en maatschappelijke verantwoording door gedetailleerd inzicht in de vastgoedportefeuille en de financiele ruimte zijn in deze tijd voor een woningcorporatie immers van wezenlijk belang om een goed beleid te kunnen voeren.

Bron: CorporatieGids 2019 | Foto: Aareon