Sophie van Spaandonk (DataRotonde): Behoud het overzicht over koppelingen wanneer je gebruikmaakt van de cloud

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Woningcorporaties worden ermee geconfronteerd dat ze naar de cloud dienen te migreren. Wat betekenen actuele trends zoals de cloud, standaardisering en data-uitwisseling voor het verbinden van systemen en hoe maak je dit toekomstbestendig? CorporatieGids.nl sprak erover met Sophie van Spaandonk, Sales Manager bij DataRotonde: “Zorg dat je bij de transitie naar de cloud en wanneer je gebruikmaakt van de cloud niet het overzicht over je koppelingen en de informatie-uitwisseling verliest.”

Op de vraag hoe groot de hoofdbrekens voor woningcorporaties zijn bij cloudkoppelingen, zegt Sophie: “Corporaties die de transitie naar de cloud maken, hebben vaak een aantal applicaties in de cloud en een deel on-premise. Hierdoor zijn er naast de koppelingen tussen twee on-premise applicaties of twee cloudapplicaties ook koppelingen nodig tussen deze twee types. Door gebruik te maken van een integratieplatform zoals DataRotonde, maak je dit mogelijk en ben je vrij om te kiezen voor de software die jouw organisatie meerwaarde biedt; in de cloud en on-premise, systeem- en softwareonafhankelijk. Daarnaast zien we dat corporaties bij de beweging naar de cloud steeds vaker afscheid nemen van maatwerkimplementaties. De keuze voor standaardoplossingen is wat ons betreft een goede beweging omdat dit sterk de onderhoudskosten en realisatiekosten van integraties reduceert én het beheer vergemakkelijkt.”

Eén administratiepunt
De stap naar de cloud betekent dan ook niet dat een integratieplatform niet meer nodig is. “Met een integratieplatform kun je juist heel veel waarde toevoegen op het gebied van inzicht en beheer,” legt Sophie uit. “Ook al zijn de gerealiseerde koppelingen gestandaardiseerd, dan kan er nog steeds veel misgaan. Als cloudapplicaties met elkaar gekoppeld zijn, ziet niemand meer of het allemaal naar behoren werkt. Medewerkers of huurders merken dat er iets fout gaat en dat wil je voor zijn. DataRotonde kan dat signaleren, automatisch opnieuw proberen of geautomatiseerd melden waardoor een issue tijdig wordt opgepakt. De organisatie kan zich meer richten op nieuwe digitaliseringswensen.”

“Daarnaast geeft een integratieplatform je een centrale plek waar je alle informatie-uitwisselingen integraal kunt inzien. Wij noemen dat een central point of administration. Met zo’n punt ben je in staat om berichten over applicaties heen te traceren en om fouten op te sporen die relaties hebben met meerdere systemen. Met rechtstreekse koppelingen zonder zo’n overzicht, verlies je inzicht in je applicatielandschap en de bijbehorende informatie-uitwisseling.”

Inzicht
Inzicht in de informatie-uitwisseling kan door veel lagen van de organisatie worden gebruikt, gaat Sophie verder: “Dit levert bijvoorbeeld de accountant bewijslast omdat je weet welke processen en informatie er wordt gebruikt en bewerkt. Ook kun je dit inzicht gebruiken in de PDCA-cyclus om processen te optimaliseren. Door de data in een data lake te plaatsen, kun je analyses uitvoeren op bijvoorbeeld het woonruimteverdelingsproces. Alle data die in DataRotonde voorbijkomen die hier relevant zijn – zoals de huuropzegging, publicatie van de woning of toewijzing – kun je terugvinden om bijvoorbeeld onnodige leegstand te berekenen.”

Juistheid data
“Het inzicht dat wij leveren is inzage in de gerealiseerde koppelingen en de uitvoer daarvan op berichtniveau. In de cloud situatie wordt gebruikgemaakt van bijvoorbeeld het webhook-mechanisme om creaties of wijzigingen in data van applicaties door te geven. Dit zijn complexe implementaties die goed gemonitord dienen te worden zodat de data in randapplicaties correct zijn. Wanneer je gebruikmaakt van point-to-point koppelingen – ook wel rechtsteekse koppelingen genoemd – mis je dit inzicht en de zekerheid dat de data in de randapplicaties correct is.”

Veiligheid
Het gebruik van een integratieplatform heeft volgens Sophie een positief effect op de veiligheid van koppelingen: “Alle koppelingen op DataRotonde dienen aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen. Hierdoor wordt op een natuurlijke manier afgedwongen dat softwareleveranciers een veiligheidshygiëne hanteren. Daarnaast kan een integratieplatform ook de restrictie op bepaalde gegevenssets leggen. Hierbij voorkom je dat een softwareleverancier bij alle data kan komen of bij de gegevens waar hij geen recht toe heeft.”

Performance
"De impact op performance is nihil te noemen,” gaat Sophie verder. “Koppelingen worden zodanig ontworpen dat gebruikers geen last hebben van tussenkomst van een integratieplatform. In de praktijk is het platform juist zelfs in staat performance issues te detecteren, zodat softwarefouten op tijd verholpen kunnen worden. Een integratieplatform met monitoring en juiste expertise kan onweerlegbaar vaststellen waar een eventueel performanceprobleem zich bevindt.”

Niet te stoppen
De transitie naar de cloud is niet te stoppen, sluit Sophie af: “Hier vertellen we onder andere over tijdens onze sessie op de CorporatieGids LIVE Kennisdag. Alles zal de komende jaren namelijk naar de cloud gaan. Daarbij zullen thema’s als procesautomatisering, datagedreven werken, self service en ketenintegratie steeds prominenter worden. Het belang van goede koppelingen zal groeien. Standaard API’s bieden meer functionaliteiten om de volledige applicatie te ontsluiten. Het risico die corporaties dienen te bewaken? Dat bij de transitie naar de cloud het overzicht verdwijnt. Houdt daar grip op, zodat je niet alleen de continuïteit in je bedrijfsvoering borgt maar ook waarde kan blijven toevoegen.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: DataRotonde