Patrick Beterams en Jos Vervoort (AVW2): Continu verbeteren is geen eenmalig project, maar een ‘way of life’

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Continu verbeteren; een onderwerp waar veel corporaties momenteel mee bezig zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat je steeds beter je werk doet en nieuwe ambities bereikt? En wat zijn die ambities? CorporatieGids Magazine ging erover in gesprek met Patrick Beterams en Jos Vervoort, eigenaar van AVW2.

Jullie hanteren de mantra ‘Vandaag beter dan gisteren’. Maar waarom is dat zo belangrijk? Was gisteren nog niet goed genoeg?
Om kort te zijn: nee. En dat is niet alleen onze mening. In het ondernemingsplan van vrijwel iedere corporatie staan ambities verwoord die niet gerealiseerd kunnen worden als alles blijft zoals het is. Corporaties willen zich ontwikkelen om zich te kunnen aanpassen aan de continu veranderende wereld. Het sluit dus aan bij de ambitie van een corporatie als lerende organisatie.

Wat kan er zoal beter bij corporaties?
Er gaat veel goed bij corporaties, maar je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. We zien op vier gebieden kansen voor verbetering. Als eerste is er verbetering nodig op het gebied van procesmanagement. Corporaties werken dagelijks samen met huurders, ketenpartners en andere maatschappelijke partijen. Ze zijn veelal de spin in het web en pakken die regie veelal goed op. Tegelijkertijd loopt de volwassenheid van het proces- en ketengericht werken achter op hetgeen wat er van corporaties wordt gevraagd en wat er nodig is.

Nummer twee is de kwaliteit van de ICT. Er wordt volop geïnvesteerd in digitalisering en deels is dat succesvol. Maar er is ook ontevredenheid over de bijdrage die ICT levert aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Dit komt volgens ons door de té eenzijdige benadering van ICT-trajecten.

De derde verbetering zit in sturing en verantwoording. Het komt nog te vaak voor dat er verrassingen zitten in een rapportage, met als gevolg dat de werkelijke kosten onverwacht hoger liggen. Hier zit een relatie met de eerdergenoemde processen en ICT-systemen, maar vraagt ook om aanpassingen van de wijze waarop wordt gestuurd en gerapporteerd.

Als laatste zie ik mogelijkheden op het gebied van HR-management. Ons beeld is dat corporaties de laatste jaren enorme stappen hebben gezet op het strategische niveau van de organisatie en dat nu de tijd is aangebroken om dit duurzaam te vertalen naar het versterken van het tactische niveau, oftewel het niveau waar de eerste leidinggevende laag sturing geeft aan de operatie.

Wat is ervoor nodig om stappen te zetten?
Wat aan de basis staat van continu verbeteren, is het gezamenlijk denken in de waardecreatie en het optimaliseren daarvan. Dat gaat over houding, gedrag en processturing. Neem als voorbeeld het dossier ‘passend toewijzen’. Het is voor veel corporaties een vast onderdeel van de managementletter, het komt zelfs voor dat corporaties een 100 procent controle hierop doen. Stel je voor dat truckfabrikant Scania – die het continu verbeteren tot een way of life heeft gemaakt – dit zou doen. Dan zou elke truck gecontroleerd moeten worden of het voor- en achteruit kan rijden, of de ruitenwissers het doen, ga zo maar door. Dat is niet te doen. Continu verbeteren gaat dus over mensen, over managementstijl, houding en gedrag. In andere woorden; het in beweging brengen van mensen en organisaties.

Je wijst daarbij naar de blauwe en groene beweging. Wat houdt de blauwe beweging van de organisatie in?
De basis voor de blauwe beweging is het ondernemingsplan van de corporatie. De ambities vanuit het ondernemingsplan worden vertaald naar jaarplannen en te leveren prestaties, zowel individueel of als team. Deze prestaties vragen om kennis en vaardigheden van individuele collega’s of van teams. Een voorbeeld is de datagedreven organisatie. Veel corporaties benoemen deze ambitie en vertalen dit naar het eigenaarschap van ICT-systemen en de daarin verzamelde data. Maar het leidt ook tot nieuwe functies rondom data-analyse en -opslag.

Wat houdt de groene beweging vervolgens in?
De groene beweging is gericht op de invloed van de mens op de organisatie. De generatie die momenteel start met hun eerste baan of een eerste vervolgstap gaat zetten, kijkt anders naar werk en persoonlijke ontwikkeling. Fulltime werken is geen vanzelfsprekendheid en de auto van de zaak is niet meer de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Ook de wijze van kennisvergaring, leren en ontwikkelen verandert. De rol van het internet en social media neemt toe en binnen de werkomgeving wordt steeds minder hiërarchisch gedacht, maar juist projectmatig samengewerkt. De impact hiervan binnen een organisatie is groot. Dat betekent dat de organisatie hierop ook moet anticiperen.

Een voorbeeld is het binden en boeien van mensen. De arbeidsmarkt is krap, jongeren zijn veeleisend en de sector heeft toch nog vaak te maken met een ouderwets imago. HR-beleid is redelijk eendimensionaal; er gaat veel energie zitten in het binnenhalen van de meest geschikte kandidaat. Maar met het binnenhalen van mensen ben je er niet, dan begint het pas. Dat vraagt om een verandering van de organisatie en sturing waardoor mensen hun ideeën en ambities kwijt kunnen. Dat stimuleert innovatie en mogelijk ook andere, nieuwe antwoorden op de vraagstukken die op de organisatie afkomen.

Wat betekent inspelen op de blauwe en groene beweging voor een corporatie?
Dat betekent dat het gedachtengoed van continu verbeteren in de top van de organisatie verankerd moet zijn. Bewustwording dat we in een wereld leven waarbij verandering een continue factor is. Die verandering omarmen en vervolgens de kansen pakken om daarmee gericht antwoord geven waarom je continu wilt verbeteren, en wat daarvoor nodig is. De volgende stap is gericht op het boeken van succes in de dagelijkse operatie. Dit creëert enthousiasme binnen het team, maar ook bij de rest van de organisatie. Zo wordt het een stimulans – of breekijzer – dat tot verbetering zal leiden.

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Eigen foto