Oscar Gordijn (Dided): Data waarde laten toevoegen aan processen met een gedegen datamanagementbeleid

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Het gebruik van data heeft de afgelopen jaren enorme impact gehad op de prestaties van woningcorporaties. Impact die de komende jaren alleen maar zal toenemen. Hoe kun je als organisatie maximaal profiteren van alle nieuwe datamogelijkheden en je gegevens voor je laten werken? Goed, gedegen datamanagement is daarvoor het devies, en CorporatieGids.nl sprak daarover met Oscar Gordijn, eigenaar van Dided.

De belangrijkste uitdaging bij het neerzetten van datamanagement is de keuze voor de juiste strategie en route, begint Oscar het gesprek. “Als je de strategische doelen van je corporatie als uitgangspunt hanteert, moet je een vertaalslag maken naar de omgang met data en applicaties in je organisatie: waar wordt toegevoegde waarde gecreëerd en waar zitten beperkingen? Als je organisatiestrategie bijvoorbeeld is gericht op kostenleiderschap en ketensamenwerking hierbij essentieel is, moet je in staat zijn om data te delen en waar nodig snel te kunnen switchen van leverancier. Wat ik bij klanten echter weleens tegenkom, is dat in het onderhoudsproces veel vastgoeddata opgeslagen staan en up-to-date worden gehouden door een specifieke aannemer. Hierdoor wordt data delen lastig, wordt er intern met verouderde data gewerkt én kan data voor de leverancier een machtsmiddel worden. Data voegt dan slechts beperkt waarde toe.”

Structureel uitvoerbaar
Het maken van de juiste keuzes is extra lastig omdat datamanagement een enorm breed thema is. “Corporaties die ik bedien willen professionaliseren of een ‘datagedreven organisatie’ worden. Ze zoeken naar een strategie die operationeel uitvoerbaar is en past bij de ambities en financiële mogelijkheden. Wanneer dit inzicht ontbreekt, zie je dat er datamanagementprojecten worden uitgevoerd zonder dat er sprake is van een duidelijke link met de organisatiedoelen. Dat is zonde, want alleen met een goede datamanagementstrategie kun je van gegevens een asset maken.”

Strategie en inventarisatie combineren
Als een woningcorporatie ambities heeft op het gebied van datamanagement, is er in eerste instantie vooral motivatie en enthousiasme nodig, vertelt Oscar: “Aan je data en software werken is niet alleen nuttig, maar ook gewoon leuk. Het zijn immers tools waar je niet zonder kan. Het is net als een timmerman die geniet van een steeds perfecter ingerichte werkplaats met steeds betere apparatuur. Als je naar de meer inhoudelijke kant kijkt, is het hebben van een helikopterview op je applicatielandschap en datastromen randvoorwaardelijk. Daarom is het goed de opzet van een datamanagementstrategie te combineren met een data-inventarisatie. Applicaties heeft men vaak wel in beeld, maar het datagebruik niet.”

Combiproject
Het uitvoeren van zo’n ‘combiproject’ is iets wat uitermate geschikt is bij het aanpakken van datamanagement, zegt Oscar: “Als je een strategie uitvoert, wil je het liefst dat dit leidt tot structurele oplossingen. Met combiprojecten zorg je ervoor dat projectresultaten elkaar versterken, zonder dat dit extra moeite kost. Een voorbeeld is een traject dat ik heb uitgevoerd op het gebied van ECM. Hierbij zijn drie projecten uitgevoerd: de implementatie van een nieuw systeem, de opzet en borging van de DPIA én het opstellen van beleid en werkafspraken rondom dataopslag. Door deze projecten te combineren werd er zowel gewerkt aan het doel om klanten beter te kunnen bedienen én werden controllers blij van het feit dat de compliance aantoonbaar werd verbeterd. Het vraagt om het neerzetten van goede roadmap vooraf, maar dan creëer je wel een win-win situatie.”

Doordenken, doorslaggeven en duurzaam
Op de vraag welke rol Dided inneemt bij het opstellen van een begrijpbare datamanagement- en softwarestrategie, vertelt Oscar: “Mijn aanpak onderscheidt zich door de comfortzone van de corporatie aan te voelen en van daaruit datamanagement te implementeren. In de praktijk blijkt dit een belangrijke succesfactor. Het zorgt ervoor dat mensen kunnen aanhaken vanaf het begin, op een onderwerp dat wellicht niet hun eerste interesse heeft.”

“Wat ook helpt is dat Dided een achtergrond heeft in de combinatie van ICT en strategie. Dit zorgt dat het doen en denken automatisch gebeurt vanuit organisatiedoelen en het kunnen creëren van focus in een scala aan mogelijkheden. Daarbij is de aanpak gebaseerd op de drie D’s: doordenken, doorslaggeven en duurzaam. In andere woorden; een begrijpbare strategie opstellen die aansluit op de organisatie, bepalen welke datamanagementthema’s daarbij het beste bij passen en zorgen dat de strategie zo wordt geïmplementeerd dat datamanagement structureel de aandacht krijgt. Ook na afronding van het project.”

In control komen
“Wat ik corporaties afsluitend wil adviseren is om meer de regie te pakken rondom datamanagement,” sluit Oscar af. “De ontwikkelingen op datamanagementgebied zullen de komende jaren immers als een raket gaan. Zowel als het gaat om de adoptie van nieuwe toepassingen zoals AI, maar ook als het gaat om de basis zoals wet- en regelgeving en de steeds bredere inzet van rekenkernen. Kom in control en bepaal wat je met je data wilt bereiken. Het is jouw data en zodra je daar zelf grip en controle op hebt, ben je in de beste uitganspositie om hiermee je doelen te bereiken.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Dided