Nieuwsupdate - 9 februari

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Mythe ontkracht: ouderen houden geen woning voor jongeren ’bezet’

Ouderen zorgen jaarlijks voor het vrijkomen van 100.000 huizen op de woningmarkt en houden geen woningen ’bezet’ voor jonge gezinnen. Dat concludeert het EIB in een uitgebreid onderzoek naar woonwensen van ouderen. Telegraaf, 9-2-2024

 

Ouderenhuisvesting: lokaal maatwerk biedt voldoende perspectief

Het ministerie van BZK wil in de woningbouwprogrammering tot 2030 bijna 300.000 woningen voor ouderen reserveren. Uit een analyse van het EIB naar toekomstig woon- en verhuisgedrag van drie groepen ouderen komt naar voren dat alleen de hierbinnen geplande 80.000 geclusterde woonvormen en de 40.000 zelfstandige verpleegzorgplekken lijken aan te sluiten bij de behoefte. Voor de 170.000 toegankelijke woningen die de minister hiernaast wil realiseren geldt dit niet. Economisch Instituut voor de Bouw, 9-2-2024

 

Woningmarkteconoom: ‘Waarom moeten we het kopen van huizen extra stimuleren?’

Terwijl de huizenprijzen weer op weg zijn naar recordstanden, lukt het de overheid niet de problemen op de woningmarkt structureel aan te pakken, ziet onderzoeker Matthijs Korevaar. ‘We doen zóveel en moeten concluderen dat de uitkomst niet fantastisch is.’ Het Financieele Dagblad, 9-2-2024

Bron: A4-Nieuwsoverzicht Woningcorporaties - NWB Bank, Foto: Shutterstock