Nieuwsupdate - 8 juni

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Corporaties beperken huurverhoging, huur 30% huishoudens flink omlaag

Woningcorporaties verhogen hun huren per 1 juli 2023 gemiddeld met 2,4%. Dat is 0,2% lager dan de wettelijk toegestane huuraanpassing van 2,6%. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van Aedes onder 192 corporaties. Huurders zijn naar verhouding een kleiner deel van hun inkomen aan huur kwijt omdat de huren minder omhoog gaan dan de lonen stijgen. Daarnaast krijgt dit jaar 30% van de huurders bij corporaties een eenmalige huurverlaging van gemiddeld € 58. Deze bijdrage aan de betaalbaarheid voor mensen met een smalle beurs sprak Aedes vorig jaar af met de minister en de Woonbond. Aedes, 8-6-2023

 

Meer sociale woningbouw in Lingewaard: ‘We gaan bestaande plannen openbreken’

Lingewaard wil meer sociale huurwoningen in bouwplannen opnemen. Nieuwe plannen moeten 30 procent sociale huur bevatten, maar ook in al lopende plannen moet het aandeel sociale huur naar dat percentage. ,,We gaan bestaande afspraken openbreken”, zegt wethouder Johan Sluiter. De Gelderlander, 8-6-2023

 

Bouw omstreden wijk De Hem gaat door: meerderheid gemeenteraad Leeuwarden steunt plan voor 400 woningen

Het protest tegen de wijk De Hem bij Goutum brengt de Leeuwarder gemeenteraad niet op andere gedachten. Een politieke meerderheid blijft voor de bouw. Leeuwarder Courant, 7-6-2023 

 

Woningbouw gaat voor weidevogels in Leeuwarden: 'De Hounspolder heeft gezien alle bebouwing toch al niet de eeuwigheid als vogelbroedgebied'

De noodzaak voor woningbouw prevaleert boven de noodzaak voor het behoud van de Hounspolder. Dat is de conclusie van het debat over het bestemmingsplan van De Hem, een deelgebied van De Zuidlanden waar 395 woningen moeten komen en dat krap tachtig meter van het broedgebied de Hounspolder wordt gebouwd. Friesch Dagblad, 8-6-2023

 

Energiedisplay neemt twijfel huurder over verduurzaming weg

Lefier was een van de eerste woningcorporaties die deel nam aan het Slimmer met je Energie project. Uit de testfase bleek dat de energiedisplays populair waren bij de huurders. Daarom gaat de woningcorporatie nu verder opschalen in Groningen. Aedes, 7-6-2023

Bron: A4-Nieuwsoverzicht Woningcorporaties - NWB Bank, Foto: Shutterstock