Friso van Ruiten (Cegeka): Effectief werken aan een hogere huurderstevredenheid

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en natuurlijk tevreden huurders; de uitdagingen die corporaties het hoofd moeten bieden zijn legio. Om met gelimiteerde middelen je doelen op die thema’s te kunnen bereiken, is een effectieve organisatie voorwaardelijk. Maar hoe zorg je ervoor dat je efficiënt aan de slag gaat en je middelen maximaal benut? CorporatieGids Magazine sprak erover met Friso van Ruiten, Sales Manager bij Cegeka.

Jullie pleiten voor effectief werken: wat houdt dat precies in?
Woningcorporaties werken hard aan het realiseren van betaalbare woningen, verduurzaming van het bezit, onderhoud van het vastgoed, het creëren van prettige buurten en tevreden huurders. Om hen in staat te stellen deze omvangrijke uitdagingen te realiseren, is het van belang een organisatie te faciliteren in het efficiënt, digitaal en analoog samenwerken. Dit zorgt voor verbinding tussen alle betrokken partijen in de markt; van huurder en aannemer tot aan de woningcorporatie. Een gezonde bedrijfsvoering, lage bedrijfslasten, klantvriendelijke dienstverlening en een duurzaam verdienmodel zijn belangrijke kenmerken van een effectieve woningcorporatie. Digitalisering levert hier een grote bijdrage aan.

Welke relatie zien jullie tussen huurdertevredenheid en effectief zijn?
Huurdertevredenheid wordt beïnvloed door verschillende factoren. Denk hierbij aan kwalitatieve woningen en betaalbare huurprijzen, maar ook goede communicatie en snelle reparaties. Huurders willen een snelle oplossing als er een technisch probleem is met hun woning. Het digitaliseren van processen verkort niet alleen de doorlooptijd hiervan, maar vermindert ook de kans op fouten. Daarnaast zorgt een betere informatievoorziening binnen de processen ervoor dat werkzaamheden vaker in één keer uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent een verlaging van onnodige contactmomenten met de huurder en een hoger one-time-fix percentage als het bijvoorbeeld gaat om een reparatieverzoek. Effectief werken verhoogt dus de huurdertevredenheid.

Wat zijn voor corporaties de belangrijkste uitdagingen om effectief te zijn?
Door handmatige handelingen zoveel mogelijk te beperken, gebeuren er minder fouten en worden processen sneller en in één keer goed doorlopen. Dit vraagt een aanpassing van de manier van werken. De organisatie wendbaar houden vraagt ook om continu veranderbereidheid van medewerkers, daar moet je dus aandacht voor hebben. Door het automatiseren van handmatig werk krijgt de medewerker weer meer tijd om aan persoonlijke aandacht voor huurders te besteden. De volgende stap is het effectief en efficiënt inzetten van mensen en middelen op basis van data. Inzicht in data helpt om bijvoorbeeld beschikbare budgetten daar in te zetten waar maximale impact wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld op thema’s als leefbaarheid en duurzaamheid.

Hoe kan IT corporaties hierbij ondersteunen?
IT faciliteert de organisatie om businessprocessen makkelijk en soepel te laten verlopen. Goed ingeregelde processen stimuleren de samenwerking binnen de verschillende afdelingen en levert data en inzicht op voor de organisatie om stappen te zetten richting effectief werken. Medewerkers hebben continu interactie met technologie en digitale workflows. Binnen de organisatie, maar ook in de keten met aannemers.

Hoe helpt effectief werken huurders in hun zoektocht naar bijvoorbeeld een nieuwe woning?
Effectief werken lost natuurlijk niet direct het structurele tekort aan woningen op. Maar het kan wel degelijk huurders sneller aan een woning helpen. Door bijvoorbeeld het verhuurmutatieproces te optimaliseren kan de leegstand na vertrek van een huurder tot wel twee weken worden verkort. Dit betekent sneller een nieuwe huurder in de woning en minder derving van huurinkomsten door onnodige leegstand.

Wat is er zoal voor nodig om een effectieve woningcorporatie te zijn?
Uiteindelijk is de basis van het succes niet zozeer het systeem, maar meer de organisatie die werkt met het systeem. Het neerzetten van een efficiënt systeem maakt een woningcorporatie niet direct effectief en efficiënt. Daarvoor is gedegen kennis nodig van het systeem en de processen. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden bij een van onze klanten: Centrada. Daar heerste een gevoel dat men niet het maximale uit hun systemen haalde. Met een kennisprogramma is daar verandering in gebracht. Doordat medewerkers nu meer kennis hebben van het systeem en de processen, verloopt het werk soepeler én is het werkplezier toegenomen. We besteden veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid van onze oplossingen en aan opleiding, training en support. Want hoewel steeds meer digitaal of automatisch plaatsvindt, het blijft uiteindelijk mensenwerk.

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Gijs Proost