Eelco Hers (Hersense): Met pen en papier of door automatisering; corporatieprocessen in veertig jaar tijd nauwelijks veranderd

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Na veertig jaar actief te zijn geweest in de corporatiesector, neemt Eelco Hers later dit jaar afscheid van de branche. Vier decennia waarin de transitie letterlijk is gemaakt van werken op pen en papier naar verregaande digitalisering. De oprichter van verschillende bedrijven in de sector – waaronder Hersense waar hij momenteel als Managing Partner actief is – blikt terug op veertig jaar in het vak, de grootste ontwikkelingen in die periode en de toekomst voor de sector.

Hoe ben je veertig jaar geleden in de corporatiesector beland?
Iets betekenen voor de huurder, dat was mijn motivatie toen ik in 1984 de corporatiesector inging als opbouwwerker. Na wat ervaring aan de kant van een bewonersorganisatie startte ik bij Vreewijk Lombardijen, een rechtsvoorganger van Havensteder. Ik merkte al vlot dat ik aan de kant van de corporatie veel meer voor de huurder kon betekenen en ik werd verliefd op de sector. Al snel zag ik de mogelijkheden voor automatisering. Het ging sneller en was effectiever. In de eerste Kienzle computer digitaliseerde ik alle woningzoekendengegevens. In de zeventien jaar bij Vreewijk Lombardijen ontwikkelde ik mij tot wijkmanager en uiteindelijk tot hoofd planning, control & informatisering. Programmeren werd een hobby en dat leidde ertoe dat ik een applicatie maakte om bedrijfsbrede managementrapportages te maken. Een automatiseerder kocht de applicatie en vroeg mij om daar te komen werken als manager business consultancy.

Ik ben opgevoed met de gedachte dat de sector met maatschappelijk kapitaal werkt. Bij de automatiseerder merkte ik dat software bij de klant terecht kwamen zonder dat de producten voldoende klaar waren, onder druk van financieel rendement. Dat was voor mij hét moment om als adviseur aan de kant van de klant te gaan werken. Als eigenaar van eerst HC&H en later Hersense heb ik mij er altijd voor ingezet om het belang van de corporatie boven dat van de leverancier te stellen.

Je hebt het corporatieveld de afgelopen decennia helemaal zien veranderen. Wat zijn volgens jou de grootste ontwikkelingen geweest?
Als ik terugkijk naar de afgelopen veertig jaar, dan zijn de processen op hoofdlijnen nog grotendeels hetzelfde. Alleen werken we nu niet meer op pen en papier. De eerste grote verandering was de verzelfstandiging in 1995. Dit leidde er onder andere toe dat er veel nieuwe initiatieven kwamen op het gebied van financiën en vastgoed. Daarvoor was nieuwe functionaliteit nodig. De grote leveranciers hadden hier geen antwoord op en dat leidde tot een veelvoud aan expertsystemen. Best of breed was geboren.

Met de nieuwe Woningwet in 2015 gingen we terug naar de core business, de huurder en de stenen. En eindelijk mochten we standaardiseren. Dit leidde ertoe dat we systemen konden uitfaseren die nauwelijks waren gebruikt. Een voorbeeld van zo’n systeem dat ik heb uitgefaseerd had een contractwaarde van 250.000 euro.

Waar zie je samenwerkingskansen liggen in de sector?
Ik droom weleens van een nationaal rekencentrum voor én door corporaties. Voor 80 procent is de automatisering hetzelfde en dit kunnen we samen doen. Het geld dat we erin stoppen kunnen we dan verantwoorden. Dit klinkt misschien vreemd uit de mond van een adviseur, maar onze tarieven liggen nog op hetzelfde niveau als vijftien jaar geleden terwijl de tarieven van leveranciers zijn geëxplodeerd.

Vanuit Hersense hebben jullie veel selectietrajecten begeleid. Is dat fenomeen gezien de ERP-marktverdeling achterhaald?
Dat denk ik niet. Selectietrajecten zullen blijven bestaan. Niet alleen omdat sommige pakketten end-of-life zijn, maar ook om te benchmarken en omdat de relatie tussen corporatie en leverancier soms ernstig verstoord is.

Wat zou je corporaties en leveranciers meegeven om wél voor tot een gezonde, duurzame relatie te komen?
Corporaties zouden meer moeten samenwerken. Door samen te werken, kunnen ze kennis delen en samen inkopen. Doe dit niet alleen op strategisch, maar juist ook op tactisch en operationeel niveau omdat daar mijn inziens het grootste synergievoordeel is te bereiken. Hierdoor kunnen corporaties ook meer het initiatief nemen richting de leverancier. Professioneel opdrachtgeverschap en leveranciersmanagement zijn daarbij de sleutelwoorden.

Hersense heeft als passie om ICT leuk te maken. Waarom is dat zo belangrijk?
Mensen vinden ICT vaak niet leuk als het niet werkt of als de gebruiksvriendelijkheid niet aansluit. Dit heeft te maken met de kwaliteit van het product van de leverancier en met de digitale vaardigheden van medewerkers. Als Hersense snappen we dit en zetten we samen stappen met de corporaties. Dit doen we op alle niveaus; van strategie tot beheer. Ons advies is dan ook om niet teveel hooi op de vork te nemen en alleen dingen te doen die haalbaar zijn. ICT is leuk als het werkt en bijdraagt aan de primaire taak, voor de medewerkers maar ook voor de medewerkers van de interne I&A-beheerorganisatie.

Je neemt afscheid bij Hersense; aan wie geef je je stokje over?
Ik heb mijn aandelen verkocht maar blijf nog verbonden als adviseur. Ik draag het stokje over aan Hugo Neeskens en ga vooral doen wat ik leuk vind. De laatste opdracht die ik afrond is die van coördinator ICT bij Thius. Hier zet ik mij onder andere in op de thema’s informatiebeveiliging en procesoptimalisatie. Daarnaast hoop ik wat meer tijd vrij te maken voor mijn vrouw, vier kinderen en kleinkinderen. En ja, misschien ga ik me wel weer wat meer verdiepen in het programmeren.

Bron: CorporatieGids Magazine, Foto: Anneke Hers