De vernieuwde energieprestatievergoeding: wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Onlangs heeft de Ministerraad ingestemd met de vernieuwde EPV-wetgeving. Watch-E vat de belangrijkste veranderingen in de Energieprestatievergoeding samen.

Geactualiseerd en breder toepasbaar
De EPV is geactualiseerd naar de geldende normen en sluit nu aan op de NTA 8800. Bovendien is de regeling is breder toepasbaar gemaakt. De EPV is losgekoppeld van NOM (Nul op de Meter) en kan nu ook worden toegepast op meergezinswoningen en woningen met een lager renovatieniveau. Dit zien we ook terug in de tabel met prestatie-eisen. Deze is sinds het eerste voorstel ongewijzigd. Er is onderscheid gemaakt tussen EPV Basis en EPV Hoogwaardig, met onderverdeling in een- en meergezinswoningen. Het bouwjaar bepaalt de maximale vergoeding.

Nieuwe methode voor verantwoording EPV
De regeling introduceert een nieuwe formule: H = O - W – G, waarbij de uitkomst van H gelijk moet zijn aan de waarde in kolom V uit de tabel.

  • H = hoeveelheid duurzame elektriciteit beschikbaar voor huishoudelijk gebruik.
  • O = totale jaarlijkse op de woning opgewekte hoeveelheid duurzame elektriciteit.
  • W = totale jaarlijkse verbruik van elektriciteit voor ruimteverwarming, comfortkoeling en het bereiden van warm tapwater.
  • G = gemeten dan wel forfaitair op 700 kWh/jaar vastgestelde hoeveelheid elektriciteit gebruikt voor ventileren, monitoring en eventueel aanwezige elektrische of infraroodverwarming in een badkamer.

Monitoring en compensatie
De monitoring is vereenvoudigd: alleen de hoofd-warmte-installatie en duurzame energieopwekker worden gemeten. Het verbruik van hulpenergie hoeft niet meer apart te worden gemeten, maar telt wel mee als gebouwgebonden verbruik. In dat geval wordt er gerekend met de forfaitaire waarde.

Als blijkt dat de energieprestaties niet zijn behaald, ontvangen bewoners een financiële compensatie op basis van het tekort aan opgewekte kilowattuur, berekend met het dan geldende energietarief.

Ingangsdatum en overgangstermijn
De vernieuwde EPV-wetgeving treedt in werking op 1 juli 2023. Er is een overgangstermijn van een half jaar waarin de oude of nieuwe regeling kan worden gekozen, afhankelijk van wanneer de warmtebehoefte is bepaald.

Meer weten over de Energieprestatievergoeding?
Deze samenvatting van de vernieuwde wetgeving is gebaseerd op 7 belangrijkste wijzigingen in de EPV van Watch-E. Bekijk het artikel voor een uitgebreide opsomming (met toelichting) van de meest opvallende wijzigingen in de Energieprestatievergoeding. Wil u meer weten over EPV of over monitoring? Bekijk onze kennisbank, of neem contact op met Watch-E om uw vragen te stellen.

Bron: Watch-E, Foto: Watch-E