De nieuwe monitoringsverplichting bij EPV 2.0: de gevolgen voor woningcorporaties

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

De corporatiesector staat aan de vooravond van een belangrijke wijziging op het gebied van duurzaam bouwen: de ontwikkeling en invoering van de nieuwe wetgeving over de Energieprestatievergoeding, EPV 2.0. In dit nieuwe wetsvoorstel blijft monitoring verplicht, maar het wordt een stuk eenvoudiger ingericht. Watch-E zet de wijzigingen en de voor- en nadelen ervan op een rij.

Monitoring blijft een voorwaarde voor het innen van de Energieprestatievergoeding in het wetsvoorstel EPV 2.0. Maar op verzoek van de woningcorporaties worden de monitoringsvereisten versimpeld, om de uitvoering laagdrempeliger en minder kostbaar te maken. Naast de slimme meter zijn de ‘hoofd’-warmte-installatie (de warmtepomp) en de duurzame energieopwekker (PV-panelen) de enige installaties die verplicht gemeten moeten worden. Er hoeven slechts twee kilowattuurmeters en een gateway geïnstalleerd te worden om te voldoen aan de minimale monitoringseis. Deze opstelling brengt zowel voor- als nadelen met zich mee, die de woningcorporatie zorgvuldig moet afwegen.

Forfaitaire waarde of meten?
Het verbruik van de overige installaties – de wtw, elektrische radiator en monitoring – telt mee als gebouwgebonden verbruik. Kiest de woningcorporatie voor de eenvoudige monitoringsopstelling, dan moet zij voor deze installaties werken met een vaste verbruikswaarde van 700 kWh per jaar. Deze zogeheten forfaitaire waarde moet duurzaam worden opgewekt.

De versimpelde monitoringsconfiguratie kan een voordeel zijn, maar reken dit voor elk project goed uit. Want uit de monitoringsgegevens van Watch-E blijkt dat het verbruik van de ventilatie, bijverwarming en monitoring jaarlijks gemiddeld slechts 180 kWh per woning is. Betekent de keuze voor een eenvoudige opstelling dat er extra PV-panelen moeten worden aangebracht – ter compensatie van de forfaitaire waarde – dan is het wellicht efficiënter om de installaties uitgebreid te monitoren en te rekenen met het daadwerkelijke verbruik.

De impact van een versimpelde monitoringconfiguratie
Werken met de forfaitaire waarde heeft de volgende gevolgen:

  • Faciliteren van 700 kWh extra opwek om de forfaitaire waarde te compenseren. Mogelijk moet er een extra PV-paneel worden geïnstalleerd.
  • Besparing van kilowattuurmeter(s) en geen gevolgen voor de engineering van de woning om de monitoring aan te sluiten.
  • Aangepaste administratie; per project noteren of er wordt gewerkt met meters of forfaitaire waarde. Wanneer Watch-E de energieprestaties monitort, wordt dit door ons verzorgd.
  • Aparte EPV-rapportages voor projecten waarin de forfaitaire waarde wordt gebruikt.
  • Beperkter inzicht in de energieprestaties van de woning.

Meer weten?
Vooralsnog is de nieuwe EPV-wetgeving niet definitief. Dit bericht is een samenvatting van het uitgebreide artikel op https://www.watch-e.nl/kennis/nieuwe-monitoringsverplichting-bij-epv-2 en gebaseerd op de laatst bekende updates. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, houd dan de EPV-overzichtspagina in de gaten, of volg Watch-E op LinkedIn.

Watch-E
Watch-E helpt ruim 70 woningcorporaties met de beheer van de energieprestaties van meer dan 5500 woningen. Onze monitoring zorgt voor veilige toegang tot betrouwbare, onafhankelijke data, waarmee u zicht houdt op energieprestaties, rendement én comfort van bewoners.

Bron: Watch-E, Foto: Watch-E