CycloMedia en Esri bieden een geïntegreerde GIS- oplossing voor de corporatiebranche

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

De twee marktleiders op het gebied van geografische informatie, CycloMedia en Esri, hebben de handen ineengeslagen en gaan actiever samenwerken binnen de woningcorporatiesector. Het partnership helpt woningcorporaties om de vastgoeddata op orde te brengen en vraagstukken over huisvesting vlot te kunnen beantwoorden. 

CycloMedia haalt “buiten naar binnen” door een actueel beeld te schetsen van de openbare ruimte en deze beelden te ontsluiten in een gebruiksvriendelijke viewer, Street Smart. Niet alleen vanaf straatniveau maar ook vanuit de lucht, vanaf het water en geheel in 3D als puntenwolk (LiDAR), wordt Nederland in beeld gebracht. Veel afdelingen binnen woningcorporaties, denk hierbij aan vastgoed, verhuur, asset management en onderhoud, hebben baat bij deze informatie.

Esri brengt vastgoed letterlijk “in kaart” met de softwareoplossing ArcGIS. Woningcorporaties gebruiken de applicatie op strategisch en operationeel vlak op de afdelingen Strategie en Beleid, Business Intelligence en Assetmanagement. Bezit, strategie, MJOP en regio’s zijn enkele voorbeelden die in kaart kunnen worden gebracht. De informatie kan vervolgens eenvoudig worden geanalyseerd en gedeeld met ketenpartners en bewoners.  

Het integreren van beide applicaties leidt tot nieuwe inzichten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een meerjarenplanning visueel op een kaart te weergeven en aan de hand van actueel beeldmateriaal te bepalen of de planning kan worden gehandhaafd.

In gesprekken met woningcorporaties is het CycloMedia opgevallen dat corporaties zoeken naar een oplossing om data visueel te maken. ArcGis van Esri is een platform waarin dit heel eenvoudig kan en het mooie is dat de kaartlagen kunnen worden toegevoegd in Street Smart. Ook andersom werkt de integratie. Het beeldmateriaal van CycloMedia is direct te bekijken in ArcGis waarin verschillende vormen van vastgoedinformatie gecombineerd kunnen worden. 

Op woensdag 18 en donderdag 19 september vindt de Esri Conferentie plaats in het WTC Rotterdam. Ook CycloMedia is aanwezig als standhouder. Inschrijven kan via deze Link. Bekijk hier het volledige programma.

Bron: CycloMedia, Foto: CycloMedia