Alex Boekhorst (Woonstede): Onderhoud en beheer van onze woningen zo integraal mogelijk oppakken

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Als woningcorporatie wil je je euro’s zo goed mogelijk spenderen. Daarvoor is het essentieel dat je het onderhoud én beheer van je woningen integraal oppakt en organiseert. Maar wat houdt dat in de praktijk in en wat betekent dit voor je bedrijfsvoering? CorporatieGids.nl sprak erover met Beleidsadviseur Vastgoed Alex Boekhorst van Woonstede.

De wens om onderhoud integraal op te pakken bestaat al langer bij Woonstede, begint Alex het gesprek: “Als je kijkt naar bijvoorbeeld tien jaar geleden, maakten we alleen een bouwkundige begroting. Dat terwijl er natuurlijk veel meer facetten belangrijk zijn, zoals installaties, contracten en niet-planmatig onderhoud. Door dit alles integraal op te pakken waarbij we kijken naar al deze thema’s, voeren we het onderhoud steeds efficiënter uit en komen we zo min mogelijk voor onverwachte kosten te staan.”

Zonnepanelen
Een voorbeeld is de plaatsing van zonnepanelen laten afhangen van het dakonderhoud. “Door de stijgende elektra- en gasprijzen wordt de energierekening steeds hoger, waardoor onze huurders graag zonnepanelen willen. Maar als je over twee jaar het dak gaat vervangen, is het dan wel slim om die panelen nu al te plaatsen? Je wilt niet dat ze na twee jaar weer eraf geschroefd moeten worden, met alle bijkomende kosten en ongemak voor de huurder. Dit wil je zoveel mogelijk voorkomen.”

Werelden bij elkaar brengen
Het bij elkaar brengen van de verschillende werelden is een uitdaging, legt Alex uit: “Je hebt het namelijk over twee gebieden die voorheen naast elkaar stonden: het bouwkundige deel en de installaties. Vooral de installaties worden steeds belangrijker. Er zijn meer installaties in de woning aanwezig dan vroeger. We geven hier meer geld aan uit, ruim één derde van de totale vastgoedbegroting. Toch zie je vaak in de praktijk dat de installatie nog een sluitpost is. Een effect is dat daardoor een installatie als laatste ‘wordt toegevoegd’, terwijl het bijvoorbeeld bij nieuwbouw veel efficiënter is om juist vanuit installaties te denken. Dus niet, welke installaties passen bij de woning, maar wat voor soort gebouw past bij deze installaties.”

Software
Vorig jaar begon Woonstede met de selectie van een softwarepakket waarin onderhoud integraal kan worden opgepakt, blikt Alex terug. “Niet ieder softwarepakket kan dat immers. We hebben een Programma van Eisen opgesteld waarin we ook andere doelen hebben beschreven, zoals de integrale onderhoudsaanpak, het detailniveau van de begroting en het sturen op risico’s. Uiteindelijk is daarbij de keuze gevallen voor Vastware. We zijn momenteel bezig met het overzetten van alle informatie vanuit de verschillende bronnen over onze woningen naar dit systeem en het realiseren van koppelingen naar andere systemen. Zo willen we Vastware dé waarheid in ons onderhoudsproces maken.”

Bij de hand
Woonstede is daarbij ook ondersteund door adviesbureau AVW2. “Zij hebben ons bij de hand genomen in de verschillende stappen naar een integraal onderhoudsproces, maar ook in de gesprekken met de leverancier en onze organisatie. Het is voor ons natuurlijk geen dagelijkse kost, en hierdoor hebben wij zo snel en effectief mogelijk de nieuwe werkwijze kunnen omarmen.”

Betere communicatie
Op de vraag wat het betekent voor de organisatie om onderhoud integraal op te kunnen pakken, vertelt Alex: “Voor het verzamelen van data is het team Vastgoedsturing verantwoordelijk. Zij zorgen ervoor dat iedereen die te maken heeft in het proces zo over de juiste informatie beschikt. Dat laatste is meteen een groot voordeel van de aangepaste processen; andere medewerkers zoals een mutatieopzichter of een medewerker van de Klantenservice kunnen beter communiceren met de huurder over wat de status is en wat we wel of niet gaan doen. Zo dragen we als Woonstede meer één verhaal uit en communiceren we beter.”

Duidelijker verhaal
Op de vraag wat voor de huurders hét voordeel is van de nieuwe werkwijze, vat Alex samen: “We kunnen beter sturen op onze begroting waardoor we minder vaak bij de huurder langs hoeven te komen én duidelijker kunnen aangeven waarom we komen. Daarnaast gaan – omdat we efficiënter werken – de bedrijfsvoeringkosten ook omlaag.”

Laag houden van woonlasten
Het laag houden van woonlasten is volgens Alex een belangrijk punt voor Woonstede: “Als je kijkt naar verduurzaming, hebben wij hier een belangrijke rol in. Bijvoorbeeld door ons bezit te verduurzamen. Het is belangrijk dat de huurder ook voorlichting krijgt over energiebesparing in de woning, zodat de woonlasten ook daadwerkelijk laag blijven. Ook wanneer het stroomnetwerk overbelast raakt – omdat er op dat moment onvoldoende capaciteit is – en er geen garanties kunnen worden gegeven op het terugleveren van de energie van zonnepanelen kan het voordeel voor de huurder ook minder hoog uitvallen. Dit zijn kwesties waar we als organisatie aandacht voor moeten hebben.”

Onderhoud en beheer integraal
De komende periode staat in het teken van de verdere uitrol van het nieuwe onderhoudsproces, sluit Alex af: “We zijn bezig met het verder invullen en in gebruik nemen van Vastware. Daarnaast willen we de komende periode nieuwe tools hieraan koppelen, bijvoorbeeld voor assetmanagement en risicogestuurd onderhoud. Op deze manier willen we het onderhoud en beheer van onze woningen zo integraal mogelijk oppakken.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Woonstede