Stichting KiK

Korte productbeschrijving

KiK-tool
De gratis KiK-tool is de softwareapplicatie die specifiek is ingericht voor de Wkb. De unieke eigenschap is dat het de kans op het optreden van een risico tijdens een bouwproces, de omvang van dat risico én de gevolgen structureert en vervolgens de basis legt voor een efficiënte borging. De KiK-tool versterkt de kans om uniformiteit in kwaliteitsborging voor de bouw en infra te vergroten. Met de KiK-tool kun je de onder de Wkb verplichte risicoanalyse bij bouwprojecten maken. Vervolgens maakt de KiK-tool zichtbaar wat je moet doen om zulke risico’s te managen in een borgingsplan.

Een grote stap vooruit voor kwaliteitsborgers, architecten, gemeentes, woningcorporaties en aannemers, die allemaal met KiK kunnen werken om het doel van de Wkb (betere bouwkwaliteit binnen wettelijke kaders) samen te bereiken. Dat doen ze door in één applicatie de wettelijk verplichte rapporten voor de kwaliteitsborgers en de aannemers op te stellen.

Wilt u meer informatie of een demo van de KiK-tool? Neem dan contact op met onze servicedesk via info@kik-tool.nl of bel met 085-782 29 68. Nieuws van KiK

Specificaties

Software wordt aangeboden:

  • SaaS

Platform gebaseerd op:

  • Mendix

Bedrijfsprofiel

KiK biedt hulp aan woningcorporaties bij de Wkb
De komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 2024 brengt grote verandering met zich mee, ook voor woningcorporaties als opdrachtgever in het nieuwe stelsel. Onder de Wkb worden bouwtechnische en ruimtelijke beoordeling van vergunningsplichtige bouw- en verbouwwerken uit elkaar gehaald en gesplitst in twee los van elkaar staande activiteiten. De (technische) bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit. De opdrachtgever (woningcorporatie) vraagt de vergunning omgevingsplanactiviteit bij de gemeente aan. De bouwtechnisch toets gebeurt met private kwaliteitsborger (dit gebeurde eerst door de gemeente).

Stichting KiK helpt te voldoen aan de kwaliteitsnormen volgens de Wkb. De Wkb schrijft voor dat binnen bouwprojecten in de bouw- en infrasector moet worden gewerkt met een onafhankelijke toegelaten kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger is verplicht gebruik te maken van een toegelaten ‘instrument’ (systeem) om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan de bouwregelgeving, maar ook om aan te geven of er geen bezwaren zijn tegen start bouw. KiK is zo’n instrument.


Contactgegevens

Stichting KiK
Burgermeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda
085-486 24 29

info@kik-komo.nl
https://www.kik-komo.nl/

Stichting KiK in het nieuws