Ortec Finance

Korte productbeschrijving

Ortec Finance ondersteunt corporaties met software en advies voor waarderings- en sturingsprocessen. Onze missie: “Enable people to manage the complexity of investment decision making”. 

Investeringsbeslissingen zijn in de corporatiemarkt complex, omdat er niet puur op financieel resultaat wordt gestuurd. De maatschappelijke taak van corporaties en daarmee de maatschappelijke prestaties van het beleid spelen een belangrijke rol in de sturing van de corporatie. De maatschappelijke prestaties zijn zorgvuldig vormgegeven in onze speciaal voor de corporatiesector ontwikkelde vastgoedsturingssoftware:
SBI voor strategisch portefeuillemanagement, AM voor asset management en GO voor pr ojectcalculaties. Deze instrumenten helpen zo’n 100 corporaties om de juiste afgewogen keuzes te maken in hun vastgoedsturing en hierover te communiceren met gemeenten en huurdersorganisaties.

Verder bieden wij applicaties op het gebied van vastgoedwaardering. TMS en AVM ondersteunen bij het vaststellen van de marktwaarde, leegwaarde en markthuur. Dit gebeurt steeds meer op modelmatige wijze, door gebruik te maken van karakteristieken van woningen en verkooptransacties of door taxateurs vastgestelde waarderingen. De basisversie van het handboek marktwaarde is hier een voorbeeld van. Met deze instrumenten waarderen zo’n 150 corporaties hun vastgoed op zeer efficiënte wijze. Bovendien bieden onze waardeverloopstaten inzicht in de waardemutatie.

Daarnaast ondersteunen wij corporaties op het gebied van financiële sturing. Wij helpen corporaties al ruim 20 jaar bij het opstellen van een financiële meerjarenprognose met WALS. Alle relevante financiële cijfers worden naar de toekomst geprognosticeerd, afhankelijk van het gekozen beleid. WALS wordt ook steeds meer ingezet om risico’s inzichtelijk te maken, o.a. door de geïntegreerde Monte Carlo scenarioanalysefunctionaliteit. Meer dan 300 corporaties zetten WALS in om jaarlijks tot hun meerjarenbegroting en dPi te komen. WALS is een zeer betrouwbare applicatie met een hoge rekensnelheid en de resultaten kunnen tot op detailniveau kunnen worden gecontroleerd. Naast WALS bieden wij een Treasury applicatie om leningen te beheren. 

Wij verbinden de verschillende processen door integratie van onze softwareapplicaties. Door het gebruik van dezelfde gecertificeerde, betrouwbare Ortec Finance rekenregels en dezelfde data zijn corporaties zeker van efficiente en effectieve sturing op hun doelstellingen.

Specificaties

Software wordt aangeboden:

  • In huis/lokaal
  • SaaS
  • Cloud

Toekomstvisie

Corporaties moeten steeds meer kiezen waarin zij investeren. De middelen zijn beperkt en de maatschappel ijke ambities krijgen een verplichtend karakter. Dit is nu al het geval bij de duurzaamheidsopgave. Vanuit intern en extern toezicht ontstaat er meer behoefte aan transparante sturing, besluitvorming en risicomanagement. Slimme software helpt corporaties om deze uitdagingen aan te gaan. Wij zien hier een mooie rol voor Ortec Finance en we trekken graag met de corporaties op.

Bedrijfsprofiel

Het doel van Ortec Finance is om mensen in staat te stellen de complexiteit van investeringsbeslissingen te managen. Dit doen wij door het leveren van toonaangevende technologie en oplossingen voor het nemen van investeringsbeslissingen aan financiële- en vastgoedinstellingen over de hele wereld. Onze kracht ligt in een doeltreffende combinatie van geavanceerde modellen, innovatieve technologie en diepgaande marktkennis. Deze combinatie van vaardigheden en expertises ondersteunt investeringsprofessionals in het behalen van een betere resultaten.


Aantal medewerkers: 275
Aantal klanten in corporatiemarkt: 250
Actief in corporatiemarkt sinds: 1995
Gebruikersvereniging: Gebruikersgroepen WALS, SBI, AM en TMS

Contactgegevens

Ortec Finance
Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
010 700 50 00

contact@ortecfinance.com
https://www.ortecfinance.com

Ortec Finance in het nieuws