CorporatieGids Magazine

SEPTEMBER 2023 I 3 CorporatieGids Magazine is een uitgave van: CorporatieMedia B.V. Postbus 8825, 4820 BC Breda info@corporatiegids.nl www.corporatiegids.nl Uitgevers: Paul Tuinte en Martin Barendregt Eindredactie: Paul Tuinte en Johan van den Beld Vormgeving / opmaak: Musa bureau voor ontwerp, Teteringen Druk: HuigHaverlag Printing, Wormerveer Coverfoto door: Theo Scholten © Copyright CorporatieGids Magazine Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeborgen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 14 e JAARGANG NUMMER 3, 2023 Van innovatie naar staande ovatie Hoe krijg je met innovatie de handen op elkaar? Krijgt innovatie in onze sector een te grote broek aangemeten of kan het echt verschil maken voor de corporatie, haar medewerkers en huurders? Ieder jaar tonen exposanten op CorporatiePlein nieuwe of verbeterde ideeën voor de bedrijfsvoering van woningcorporaties. Soms is het een small step for mankind, maar het zijn vaak kleine aanpassingen die het verschil kunnen maken. In bijna alle vraagstukken en innovatie- kansen spelen data en datasturing een grote rol, evenals steeds verdergaande system to system integratie, ketensamen- werking, robotisering en meer. Innovatief toepassen van data kan bijdragen aan een afname van admini- stratieve druk, zodat corporaties de handen vrij spelen voor ‘echt’ contact met huurders. Op CorporatiePlein, Bedrijfsvoering & ICT-innovatiebeurs – 14 september in Expo Houten – geven corporaties en exposanten een kijkje in de keuken hoe zij omgaan met innovatie. Ga naar corporatieplein.nl en meld je aan. Veel leesplezier! Johan, Martin en Paul Transparantie sleutelwoord voor helder woonruimteverdeelproces Rikkert van Heerde (SWRU) Eén datastandaard als woordenboek voor de sector Michiel van Wezel en Ton Monasso (Aedes) Informatiebeveiliging organisatiebreed dragen als eerste linie tegen cyberaanvallen Uitbesteden IT als antwoord op veiligheidsuitdagingen DICO als randvoorwaarde om huurders ‘een gouden randje’ te kunnen bieden Een fijne huurderservaring begint bij tijdige en heldere communicatie Column: Waarom zijn woningcorporaties geen uitvoeringsorganisaties? Het jaarlijkse ‘Oud en Nieuw’ van de corporatiesector CorporatiePlein 2023 RPA laat ons de robot uit de mens halen Evelien Schurink en Barry Jansen (De Woonplaats) Echte vastgoedsturing alleen mogelijk bij verbinding tussen strategische, tactische en operationele niveaus Renovaties zijn hét moment om te verduurzamen Datacentralisatie is de sleutel voor goed informatiemanagement Column: De schoonheid van sociale huisvesting Organisatie handvatten geven om de digitale transformatie te omarmen Klantcontact afgestemd op de huurder, met oog voor de huurder Van pionieren naar volwassenheid Samenwerking corporaties levert vele voordelen op Column: Nutriënten voor de volkshuisvesting 4 8 14 17 21 26 29 31 41 46 49 52 55 57 62 64 70 74 4 8 41 31

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=