CorporatieGids Magazine

JUNI 2023 I 3 CorporatieGids Magazine is een uitgave van: CorporatieMedia B.V. Postbus 8825, 4820 BC Breda info@corporatiegids.nl www.corporatiegids.nl Uitgevers: Paul Tuinte en Martin Barendregt Eindredactie: Paul Tuinte en Johan van den Beld Vormgeving / opmaak: Musa bureau voor ontwerp, Teteringen Druk: HuigHaverlag Printing, Wormerveer Coverfoto door: Else Loof © Copyright CorporatieGids Magazine Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeborgen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 14 e JAARGANG NUMMER 2, 2023 Innovatie ChatGPT doet straks al het denk- en schrijfwerk, chatbots beantwoorden alle huurdersvragen, robots maskeren onnodige handmatige handelingen en drones doen Arboproof de dak- en gevelinspecties. Zijn corporaties straks allemaal spraak- en datagestuurd en hebben álle medewer- kers ineens zeeën van tijd over voor de kwetsbare huurder? Of gaat die veel- gehoorde rechtvaardiging voor het toepassen van innovatie niet op en spreken we straks ook over kwetsbare medewerkers en organisaties? Innovatie heeft een hoog aaibaar en onschuldig gadget-imago. Dat talkshows in hun aankondiging de nieuwste hype ChatGPT een meedogenloze banensloper noemen, is misschien wat overtrokken. Toch is het goed om bewust te zijn van de kansen en gevaren van innovatie. Op CorporatiePlein, Bedrijfsvoering & ICT-innovatiebeurs – 14 september in Expo Houten – geven corporaties en exposanten een kijkje in de keuken hoe zij omgaan met innovatie. Ga naar corporatieplein.nl en meld je aan. Gewoon handmatig, lekker ouderwets! Veel leesplezier! Paul, Martin en Johan Innovatie doe je niet naast je werk, maar is er een essentieel onderdeel van Linda Pluijmen (Stadlander) Beperkte waarde DMS zonder kennis bij gebruikers Overname Embrace geen opmaat naar one-stop-shopping Krappe arbeidsmarkt biedt ook samenwerkingskansen DICO als uitgangspunt voor geoptimaliseerd onderhoudsproces Doorstroming bij de overdracht van woningen bevorderen Column: De bouwstroom komt op stoom, ondanks ferme tegenwind Kijkje in de keuken van exposanten èn corporaties CorporatiePlein 2023 Duidelijk signaal afgeven dat we klaar zijn om biobased te omarmen | Thomas van der Vlis (de Alliantie) Innovatie cruciaal om uitdagingen van morgen het hoofd te bieden Gedeelde ICT-organisatie als volgende stap in onze samenwerking Samen werkt, ook bij I&A Column: Hoe sociaal is onze sociale woningbouw eigenlijk? Sensordata inzetten om vocht- en schimmelproblemen proactief aan te pakken Interactief meer doen met minder Leefbaarheid actief oppakken als kerntaak Arianne van der Rijst en Johan Osté (Staedion) Column: Data + logica = volkshuisvesting? 4 8 12 14 19 24 27 29 39 44 46 51 55 56 59 64 70 4 29 64 39

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=