CorporatieGids Magazine

MAART 2023 I 5 In de regio Haaglanden waarin Wonen Midden-Delfland opereert – met de kernen Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en Maasdijk in Zuid-Holland – is een woningtekort van ongeveer 75.000 woningen, begint Peter: “Een derde hiervan moet door de corporaties worden gebouwd, wat neerkomt op ruim 20.000 sociale huurwoningen en ruim 4.000 woningen voor middenhuur. Daar hebben we nu ook afspraken over gemaakt in de Realisatieagenda Haaglanden. Wonen Midden- Delfland heeft 1,2 procent van het woningbezit van corporaties in dit gebied, wat betekent dat we voor 2030 300 woningen moeten realiseren. Overigens lopen we hiermee het woning- tekort niet in. De bevolking zal naar verwachting sneller stijgen dat wij volgens de plannen kunnen bijbouwen.” Wel willen, niet kunnen De noodzaak om snel woningen bij te bouwen is groot, maar wordt volgens Peter moeilijker gemaakt door een tal van uitdagingen: “Zo is ondanks het afschaffen van de verhuur- dersheffing de investeringscapaciteit van de corporaties in de regio beperkt. Hoewel de meeste corporaties op dit moment kunnen en willen investeren, zijn de financiële middelen niet toereikend voor de hele opgave. Daarnaast hebben we geen eigen grondposities, zijn de bekende nieuwbouwprojecten niet toereikend om het hele tekort op te vullen en kosten de bekende plannen veel tijd in de plan- en besluitvorming. De hoge bouwkosten, schaarste in materialen en personeel én de stapeling van eisen drukken daarnaast extra op de uitbreidingscapaciteit in de regio. Ook speelt maatschap- pelijke problematiek een rol, zoals de grote instroom aan vluchtelingen in Nederland, wat de druk nog groter maakt.” Flexwoningen Juist door al die uitdagingen is het belangrijk om buiten traditionele kaders te denken en te kijken naar wat wel mogelijk is, vertelt Peter: “Dat is de reden dat we met dit atypische project aan de gang zijn gegaan. In de regio willen corporaties ongeveer 1.500 flexwoningen toevoegen voor 2025. Dit project past daar perfect in omdat het door de manier van bouwen snel te realiseren is en past voor verschillende groepen spoedzoekers. Het plan is om dertig demontabele woningen voor circa tachtig mensen te realiseren voor maximaal tien jaar omdat de bestemming nu geen ‘Wonen’ is. Na die tijd worden de woningen verplaatst naar een andere locatie. 51 plaatsen zijn bestemd voor vluchtelingen die onze gemeente moet huisvesten. De rest wordt verdeeld onder woningzoekenden uit de regio, bij de eerste verhuur en bij verhuur als de opvang van vluchtelingen niet meer nodig is. Hiermee willen we niet alleen nieuwe woningen realiseren, maar ook de doorstroming in de regio bevorderen.” Assemblagehal De woningen worden niet op locatie gebouwd, legt Albert uit: “We werken samen met een startup die zich richt op het bouwen van ‘woonunits’ in een assemblagehal. Deze units worden daar helemaal gereedgemaakt voordat ze naar de bouwlocatie worden vervoerd en aan elkaar worden gelinkt. Door het modulaire bouwsysteem is de techniek al helemaal bedacht en kunnen we toch veel verschillende woningen maken. Dit maakt de woningen niet alleen demontabel, maar stelt ons ook in staat het project veel sneller te realiseren. Aankomende zomer moeten de huurders namelijk al hun sleutel ontvangen.” Onderling vertrouwen Voor de korte doorlooptijd – in totaal neemt het project een jaar in beslag – is meer nodig dan een nieuwe manier van bouwen, gaat Peter verder: “Het vraagt ook een andere manier van samenwerken. Je moet samen de schouders onder het project willen zetten, een stapje harder lopen en hetzelfde doel voor ogen hebben: een snelle realisatie van goede woningen op een tijdelijke plek. Dat vraagt onderling vertrouwen. Gelukkig hebben de gemeente en wij elkaar daarin gevonden.” Wachten op vergunningen Albert geeft een voorbeeld: “Normaal geven we de bouwer opdracht als de vergunning onherroepelijk is. Nu hebben we bij de aanvraag van de Omgevingsvergunning gelijk opdracht gegeven om de woonunits te produceren. Omdat je met elkaar afgesproken hebt dat je dit wilt realiseren. We wachten niet tot elke stap is afgerond voordat we met de volgende beginnen maar doen gelijktijdige acties, omdat we toezegging en support hebben van de gemeente dat dit er wel komt. Dat stelt ons in staat de doorlooptijd in de ontwikkeling, besluitvorming en realisatie fors te verkorten. Een voorwaarde daarbij is deskundigheid op elk vakgebied bij elk van de betrokken partijen.”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=