CorporatieGids Magazine

MAART 2023 I 3 CorporatieGids Magazine is een uitgave van: CorporatieMedia B.V. Postbus 8825, 4820 BC Breda info@corporatiegids.nl www.corporatiegids.nl Uitgevers: Paul Tuinte en Martin Barendregt Eindredactie: Paul Tuinte en Johan van den Beld Vormgeving / opmaak: Musa bureau voor ontwerp, Teteringen Druk: HuigHaverlag Printing, Wormerveer Coverfoto door: Jan van der Ploeg / compositie © Copyright CorporatieGids Magazine Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeborgen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 14 e JAARGANG NUMMER 1, 2023 Lef In CorporatieGids Magazine delen we praktijkervaringen van woningcorpo- raties in de breedste zin van het woord. Of het nu gaat over drones die daken inspecteren, het toepassen van kunst- matige intelligentie in corporatie- processen of bouwen met hout en andere biobased materialen: het zijn succes- verhalen waar corporaties met trots over communiceren. Logisch, want met opgedane ervaringen kunnen andere corporaties ook hun voordeel doen. Van trots op de Russische hack van acht corporaties was vorig jaar natuurlijk geen sprake. Toch is juist het delen van deze ervaring – wanneer de tijd ervoor rijp is – uiteraard zeer leerzaam. QuaWonen, één van de gehackte corporaties, begrijpt dat en toont lef door dat in dit nummer alsnog te doen. Belangrijk, want juist het delen van deze ‘worst case’ ervaring kan een toekomstig succesverhaal zijn voor collegacorporaties. Ook op andere fronten tonen corporaties lef, bijvoorbeeld om het woningtekort op te lossen, ondermijning te voorkomen of nieuwe technologieën te omarmen. Lezen dus dit nummer en doe er je voordeel mee. Veel leesplezier, Paul Tuinte en Martin Barendregt Het woningtekort oplossen? Toon lef en durf verantwoorde risico’s te nemen Albert Groothuizen en Peter van Ling (Wonen Midden-Delfland) Hackdoelwit worden is kwestie van tijd Jacoline Teeuwen en Wendy du Prie (QuaWonen) Groeiende hoeveelheid documenten het hoofd bieden met structureel informatiemanagement Omnichannelplatform voor betere klantbediening Eén datawaarheid zorgt voor meer inzicht in waar we staan en maakt ons wendbaarder Sloop en nieuwbouw zonder aanpassing ICT-systemen Verbetering kwaliteit vastgoeddata essentieel om de ‘datarevolutie’ te kunnen omarmen Column: Wat als het lukt? CorporatieGids LIVE, informatieve kennisdag voor corporatiemedewerkers | Dinsdag 21 maart Expo Houten Een nieuwe manier van werken die past bij de mens van nu Effectief werken aan een hogere huurderstevredenheid Huurder als focus voor een succesvolle organisatie Column: Betaalbaar wonen als hete aardappel: Volkshuisvesting vraagt steeds meer om vuurvaste handen Communicatie is geen rocket science, maar systematiek is wel essentieel Breken met het oude, doorpakken op het nieuwe Woningcorporaties ontkomen niet aan de komst van de cloud Tachtig procent toekomstige huurders tekent nu het contract digitaal Veranderbereidheid aanpakken om ICT-projecten écht te doen slagen Ondermijningsgevaar bij woningcorporaties groeit door druk op woningmarkt en maatschappelijke problematiek Sandra Seghers (Thuisvester) Column: De kleur van klantgerichtheid is Oranje 4 10 16 19 22 27 30 33 35 40 44 46 53 54 57 60 63 66 68 74 4 10 68 35

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=