CorporatieGids Magazine

9 ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER BEDRIJFSVOERING, BOUW EN ONDERHOUD VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 3, 2018 8 WWW.CORPORATIEGIDS.NL Wietse Theeuwen (Havensteder): Breng vastgoeddata tot leven in een 3D-omgeving W ietse Theeuwen (25) is sinds twee jaar werkzaam bij Havensteder als adviseur programma & innovatie op het gebied van Vastgoeddata en BIM. “Ik ondersteun de organisatie in de voorbereiding op de toekomst en komende veranderingen in wet en regelgeving. Dit doe ik specifiek op het gebied van vastgoeddata en BIM. Daarnaast probeer ik met innovaties als BIM werkzaamheden te automatiseren en makkelijker te maken zodat Havensteders hun werk efficiënter en leuker kunnen uitvoeren,” licht Wietse zijn rol toe. “Ik ben eigenlijk adviseur, programma manager en projectleider in één functie.” Van 3D naar MJOB Wietse studeerde Bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht en kwam enigszins per toeval in aanraking met de corporatie- sector. “Ik deed voor een architectenbureau een afstudeer- onderzoek naar het gebruik van BIM – lees 3D – modellen voor het geautomatiseerd produceren van een MJOB. Samen met een studiegenoot heb ik bewezen dat het mogelijk is om een MJOB te produceren vanuit een 3D/BIM model. Zo rolde ik eigenlijk de corporatiesector in en ben ik bij Havensteder aan de slag gegaan.” Eerste indruk sector Op de vraag naar zijn eerste ervaring met Havensteder en de corporatiesector, zegt hij: “Mijn eerste indruk van de corporatiesector is dat we ongelofelijk open zijn onderling. Je kan bij iedere corporatie binnenlopen en helpt elkaar altijd weer een stapje verder in de goede richting. Toen ik bij Havensteder binnenkwam, werd ik blij verrast door de mogelijkheden en de kracht van het bedrijf. Samen hard werken aan het bieden van een thuis voor onze bewoners, dat is waar we voor gaan bij Havensteder”. Toch ziet Wietse ook een minder positieve kant binnen de corporatiesector: “De noodzaak tot innoveren ontbreekt door de geringe concurrentie tussen corporaties. Dit maakt het moeilijk om te investeren in goede ideeën die de sector uiteindelijk helpen beter te opereren.” CorporatiePlein Wietse gaf als ‘jonge hond’ op CorporatiePlein een presentatie over vastgoeddata op orde. Voor wie geen plek was in het uitpuilende theater tipt Wietse de belangrijkste onderdelen van zijn presentatie nog eens aan. “Je kan spreken van data op orde wanneer het op orde houden van data is opgenomen in de verantwoordelijkheden van medewerkers en de contrac- ten die je met externe partners hebt gesloten,” begint Wietse. “Het is hierbij randvoorwaardelijk dat woningcorporaties vastgoeddata gaan zien als asset in plaats van een last. Dat vereist dat er data-eigenaren worden aangewezen en data-experts deel gaan uitmaken van de organisatie. Daarnaast is het van belang dat het data op orde houden is meegenomen in het proces. Er moet tijd beschikbaar zijn en men moet het nut ervan inzien dat data bijgewerkt moet worden en onderhouden.” Alles is data Op de vraag waarom het op orde hebben van data zo be- langrijk is, zegt Wietse: “Data gaat een steeds belangrijker deel uitmaken van onze werkzaamheden en ons leven. Mensen verwachten steeds meer van de organisaties waar zij iets bij afnemen op het gebied van data. Tegenwoordig kunnen we onze pakketjes via de telefoon volgen, bestellen we alvast onze boodschappen online en worden reclames via het internet al op onze interesses en behoeften afgestemd. Dit allemaal is mogelijk met de hulp van data. We leven in een samenleving die hierdoor steeds sneller en efficiënter wordt. Dit levert huurders ook voordeel op. Daarom is voor ons een speerpunt hoe we onze data slimmer kunnen inzetten. Bewoners zullen namelijk ook van corporaties gaan verwach- ten dat zij snellere en betere service gaan leveren. Vastgoeddata liggen hieraan ten grondslag.” Structuur vastgoeddata “Bij Havensteder kozen we ervoor om ‘klein’ te beginnen. Dat wil zeggen dat we zijn begonnen met het opzetten van een structuur om vastgoeddata bij elkaar te brengen. Deze data wordt al lang bijgehouden in verschillende databases – soms bij externe partners van Havensteder – maar is vaak moeilijk bereikbaar. Door het bij elkaar brengen van deze data hopen wij ons werk nog beter te kunnen doen. Een klus die niet volgend jaar al gereed zal zijn. Bij ieder dataveld moet namelijk worden vastgelegd door wie het wordt beheerd, met welk doel het gebruikt wordt, hoe vaak het vernieuwd moet worden, hoe we de kwaliteit ervan bepalen, in welke bron het wordt beheerd en wat de precieze locatie is van de data. Als we het over vastgoeddata hebben, ligt het beheer vaak buiten de deur bij Havensteder, bij onze externe partners.” Bij elkaar brengen Volgens Wietse is het met name de uitdaging om ervoor te zorgen dat alles goed bij elkaar komt. “Zowel het ontwikkelen van de database, als het portaal waar de eindgebruikers van data naar kijken om data te gebruiken, als het verzamelen van data en het borgen van datakwaliteitsafspraken in contracten, in combinatie met de ICT werkzaamheden die verricht moeten worden om ook op technisch vlak koppelingen tussen data- bases te verzorgen. Alles op elkaar afstemmen is behoorlijk ingewikkeld.” Vragen beantwoorden Het doel van Havensteder met de vastgoeddatabase is om uiteindelijk tachtig procent van de vastgoeddata vragen te kunnen beantwoorden zonder tussenkomst van collega’s of externen. “Ofwel,” zegt Wietse, “direct en dynamisch antwoord op je datavraag zonder tussenkomst van de mens. Hierdoor Foto’s: Jan van der Ploeg “Je hoeft geen dataexpert te zijn om datavragen te kunnen beantwoorden in een 3D-omgeving.” Dat zegt Wietse Theeuwen , adviseur programma & innovatie op het gebied van Vastgoeddata en BIM bij Havensteder . In gesprek met CorporatieGids Magazine houdt hij een pleidooi voor het op orde brengen van vastgoeddata met als einddoel: vastgoeddata op orde in 3D.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=