CorporatieGids Magazine

17 ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER BEDRIJFSVOERING, BOUW EN ONDERHOUD VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 3, 2018 16 WWW.CORPORATIEGIDS.NL Martin Moelijker en Wim Scheepers (RED): Digitale cloud-oplossingen die mensen veiliger en langer thuis laten wonen Met de opkomst van nieuwe technologieën kunnen corporaties oude methoden aanpassen en verbeteren. Zo ook bij sleutelbeheer. Waar vroeger ieder complex, appartement, huis en gebouw met een mechanische sleutel werd geopend, is er nu de mogelijkheid dit digitaal en via de cloud te doen. Is de cloud de sleutel voor corporaties om huurders langer zelfstandig thuis te laten wonen? Een gesprek hierover met Martin Moelijker , Manager RED en Wim Scheepers van Polvo . Wat is jullie propositie in de sector? RED maakt onderdeel uit van Polvo en biedt onder andere oplossingen voor het vraagstuk toegang- en sleutelbeheer bij woningcorporaties. Wij spelen hierbij in op de uitdagingen voor woningcorporaties rondom vergrijzing en langer zelf- standig thuis wonen. RED maakt gebruik van een cloud-platform en is modulair opgebouwd. Hierdoor kan het systeem op- gewaardeerd worden waar nodig, bijvoorbeeld door het toevoegen van afstandsbedieningen, persoonsalarmering, het aan het internet koppelen van deuren en het koppelen van een brandmelder. Daarnaast zijn we vanuit de cloud in staat het gehele beheer over te nemen, en kunnen we als regiepartner optreden en naast de corporatie staan. Hierbij stellen we de bewoner centraal. Hij of zij kan online via ons klantportaal de sleutels beheren, indien nodig bijbestellen, iemand wel of geen mantelzorger maken en beslissen wie gebeld wordt met persoonsalarmering. Het kan daarom gemakkelijk onderdeel uitmaken van de keten van het langer thuis wonen. staan. Bewoners willen bijvoorbeeld de voordeur van een woning op afstand openen, de zorg naar binnen laten wanneer dat nodig is, een koppeling realiseren met persoonsalarme- ring of met een scootmobiel naar binnen rijden. Met onze oplossing kan antwoord worden gegeven op deze vragen, omdat dit verder gaat dan toegang geven alleen. Persoons- alarmering is hiervan een goed voorbeeld: hiermee wordt namelijk direct een melding gegeven aan een professional of mantelzorger wanneer de bewoner buiten een vooraf bepaald gebied komt. Zo kunnen corporaties niet alleen in- spelen op vergrijzing, maar ook op andere zorgdoelgroepen en bijvoorbeeld huurders met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperkingen een huis bieden. Hoe helpt domotica bij het levensloopbestendig maken van woningen? Mensen zijn steeds langer aangewezen op thuiszorg terwijl het personeel hier afneemt. Daarom is het volgens ons slim en noodzakelijk om technische hulpmiddelen in te zetten ter ondersteuning. Momenteel zijn wij bijvoorbeeld bezig met de inrichting van een nieuwbouwproject voor dementerende ouderen. We zetten hier RED in, in combinatie met zoge- naamde leefcirkels. De basisgedachte hierbij is dat we mensen niet opsluiten, maar gecontroleerde vrijheid geven. Daarnaast merken we dat het zorgpersoneel ontlast wordt door de domotica en zich meer op hun hoofdtaken kunnen richten. Welke rol zien jullie in de toekomst weggelegd voor digitaal sleutelbeheer? Wij zien dat steeds meer corporaties hiernaar kijken en hier- voor kiezen. Afgaand op het kostenplaatje van een traditioneel mechanisch sluitplan is dit te begrijpen. Corporaties besteden soms een volledige fte aan het verwerken van sleutelbestel- lingen. Daarnaast is men steeds meer bewust van het feit dat sleutelbeheer een dynamisch proces is. Bij bijvoorbeeld verlies is het niet handig dat de halve stad de sleutel heeft van een bepaald complex. Maar ook bij mutaties is het belangrijk dat oude bewoners geen toegang meer hebben. Dit kun je het beste oplossen door met een druk op de knop de toegang aan te passen. Wat zijn volgens RED de uitdagingen van woningcorporaties omtrent sleutelbeheer? Sleutelbeheer bij woningcorporaties brengt anno 2018 verschillende risico’s met zich mee. Zo kan bijvoorbeeld bij verlies van een sleutel een groot veiligheidsrisico ontstaan omdat onbevoegden het complex in kunnen. Aan de andere kant betekenen klassieke, mechanische sleutels veelal extra beheer voor woningcorporaties. Wanneer een liftmonteur bijvoorbeeld langskomt voor een reparatie, moet hij eerst door de huismeester binnen worden gelaten. Corporaties zoeken een oplossing voor deze scenario’s, waardoor processen effi- ciënter worden en de veiligheid van complexen wordt vergroot. Wat is jullie visie op goed en effectief sleutelmanagement? Om efficiënt en veilig sleutelbeheer te garanderen is het volgens ons wenselijk om dit digitaal in te richten. In plaats van een statisch en mechanisch sluitplan ontstaat hierdoor een dynamische sleutelbeheeromgeving die mee kan buigen met de ontwikkelingen van de corporatie. Denk hierbij aan een nieuwe bewoner makkelijk toegang geven tot zijn of haar nieuwe woning. Het gebruik van een cloud-omgeving is hierbij onmisbaar zodat de continuïteit voor de corporatie is gewaarborgd. Hoe veilig zijn digitale sleutels vergeleken met traditionele sleutels? Wij geloven dat digitale sleutels de toekomst zijn. De wereld verandert en met de opkomst van bijvoorbeeld 3D-printers is het tegenwoordig zelfs mogelijk om een sleutel na te maken met slechts een foto. Digitale sleutels hebben dat risico niet. De angst dat sleutels gemakkelijk kunnen worden geïmiteerd – wat bijvoorbeeld gebeurt bij autosleutels – is ook niet reëel aangezien de achterliggende technologie heel anders is. Je kunt het veiligheidsniveau daarom het beste vergelijken met bijvoorbeeld internetbankieren. Hoe kijken jullie aan tegen het vraagstuk ‘huurders langer zelfstandig thuis laten wonen’? Omdat huurders langer thuis blijven wonen, komen woning- corporaties de komende jaren voor nieuwe vraagstukken te Wim Scheepers Foto: Koen Mol Martin Moelijker

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=