CorporatieGids Magazine

22 WWW.CORPORATIEGIDS.NL Meer verantwoordelijkheid Op de vraag wat de visie van Welbions is op ketensamen- werking, vertelt Bert: “Ketensamenwerking blijft een enorm breed begrip. De meest vergaande variant is je verantwoor- delijkheden, bevoegdheden en de daarbij behorende budgetten delegeren aan comakers: een regiecorporatie. De vraag is of je zo ver moet gaan, maar dat de comakers meer een verlengstuk van onze organisatie worden – en daardoor meer verantwoordelijkheden krijgen – staat buiten kijf. Aan de andere kant: het direct contact hebben met onze eigen huurders blijven wij erg waardevol vinden.” Koppeltjes In de praktijk maakt Welbions nu gebruik van ‘aannemer- koppels’. In andere woorden: een vast duo van bouwkundige aannemer en installateur. “We geven de partijen de kans om mee te groeien en zich waar nodig te verbeteren door met iedereen een contract af te sluiten voor vier jaar. Deze partijen zijn onderverdeeld in vaste ‘kavels’, en dat geldt voor dagelijks- en planmatig onderhoud. Hierdoor wordt door de co-makers kennis opgedaan van de complexen en weet men na verloop van tijd exact wat er van hen gevraagd wordt.” “Wij werken daarbij met zes kavels, alleen leert de ervaring dat dit bij mutatieonderhoud te veel is. Hierdoor is er geen constante werkstroom naar de comakers en dat maakt het inplannen van werkzaamheden moeilijk te organiseren. De komende periode zullen wij dit blijven evalueren en doorontwikkelen, bijvoorbeeld door met minder partijen te werken of de kavels anders in te delen.” Uniform onderhoud Op dit moment werkt Welbions aan de optimalisatie van het planmatig onderhoud. “Het werk uniform uitvoeren tegen vaste prijzen is hierbij erg belangrijk,” legt Bert uit. “Een bad- kamerrenovatie bij mutatieonderhoud of planmatig onderhoud in hetzelfde complex is exact gelijk. Hierdoor wordt ook een verdere samenwerking tussen de teams van planmatig- en dagelijks onderhoud beoogd. Gezamenlijk wordt de basis- kwaliteit bepaald. Dit kan later als template gebruikt worden bij bijvoorbeeld een ‘spijtoptant’ of een woningmutatie.” Meer dan energie alleen Daarbij staat het onderwerp duurzaamheid ook hoog op de agenda. “De komende jaren vormt dit zelfs het speerpunt van ons beleid. Wij willen hierbij de ‘Trias Energetica’ toepassen: eerst wordt de energievraag teruggedrongen en daarna of daarbij wordt de energielevering verduurzaamd.” Duurzaam- heid gaat echter verder dan energie alleen, legt Bert uit. “Bijvoorbeeld het toepassen van circulaire componenten. Vragen als ‘hoe duurzaam is het materiaal dat we toepassen’ en ‘zijn wij als medewerkers wel bewust bezig met duurzaamheid’ hebben bij de optimalisatie van de processen niet direct aan- dacht gehad. Dit jaar gaan wij sowieso in overleg met onze materiaalleverancier om het duurzaam materiaalgebruik aan de orde te stellen. Verder werken wij aan een programma om ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER BEDRIJFSVOERING, BOUW EN ONDERHOUD VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 1, 2018 23 de bewustwording – zowel bij huurders als medewerkers – te vergroten.” Voortdurend in beweging De optimalisatie van de onderhoudsprocessen uit ‘Welbions toekomstgericht’ is dan ook zeker nog niet afgerond, sluit Bert af. “Een organisatie is voortdurend in beweging en dat geldt zeker voor een woningcorporatie die continu wordt beïnvloed door haar omgeving. Daarbij hebben wij te mak- en met onze klanten die ook het nodige van ons verlangen. Dat vraagt om constante aandacht en bijsturing. Naast duurzaamheid willen wij de komende jaren ook aandacht besteden aan onze klantdienstverlening. Door middel van ‘klantreizen’ zullen wij onze klantprocessen tegen het licht houden en daar waar nodig verbeteringen toepassen. Want hoewel uniformiteit in onderhoud ons veel goed heeft gedaan, moet maatwerk altijd een mogelijkheid blijven.”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=