CorporatieGids Magazine

3 ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER BEDRIJFSVOERING, BOUW EN ONDERHOUD VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 1, 2018 2 WWW.CORPORATIEGIDS.NL COLOFON CorporatieGids Magazine is een uitgave van: CorporatieMedia B.V. Postbus 8825, 4820 BC Breda info@corporatiemedia.nl www.corporatiemedia.nl Uitgevers: Paul Tuinte & Martin Barendregt Redactie: Paul Tuinte, Johan van den Beld Vormgeving/opmaak: Musa bureau voor ontwerp, Terheijden Druk: Joh. Enschedé, Amsterdam Coverfoto: Jan van Barneveld, de Alliantie Ontwikkeling © Copyright CorporatieGids Magazine Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeborgen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 9 E JAARGANG NUMMER 1, 2018 Collegiaal verduurzamen In het verduurzamen van hun bezit kunnen woningcorporaties kiezen uit vele wegen die naar Rome leiden. Maar welke weg is het kortst en het best begaanbaar? En zitten er ook doodlopende weggetjes tussen de sluiproutes? In de wirwar van het wegennet maken de vele marktpartijen met duurzame oplossingen het er de corporaties niet eenvoudiger op. Gekleurd of ongekleurd door eigenbelang wijzen ze de woningcorporaties graag de weg. Wie heeft het bij het rechte eind? Bijkomend probleem is dat sommige corporaties te weinig financiële middelen hebben óm te verduurzamen. Dat laatste kan mogelijk worden opgelost door collegiale financiering, door verevening van middelen. De bemiddelde corporatie zorgt voor een collega die minder ruim bij kas zit. Dat vergt vooral bereidheid van bestuurders, maar het zou de corporatie- sector pas écht sociaal maken. En duurzamer. Veel leesplezier! Martin Barendregt en Paul Tuinte 14 Gasloos koken, energiezuinige huishoudapparaten en witgoed huren kan transitie naar duurzaam wonen versnellen 17 Lustrumeditie CorporatieGids LIVE: Jaarlijkse kennisinjectie voor de corporatieprofessional 21 Meer kwaliteit leveren door efficiënter en uniform te werken 31 De vakman als cultuurdrager van de corporatie 41 TU Delft op zoek naar circulaire componenten voor woningcorporaties Bouwen en ontwikkelen Jan van Barneveld (de Alliantie) Waar het echt om gaat bij dienstverlening Friso de Zeeuw De kracht zit in de verbinding Hassan Najja (SOR) Domotica: niet alleen voor grijs en oud Irene de Negro-Simons (De Marken) Dienstverlener in wonen Mirjam Kräwinkel (woCom) Niet pingelen, maar partneren Rico Leemreijze (SmartR) 4 28 35 9 24 38

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=