Aareon Trace & Treasury

Korte productbeschrijving

Het is voor woningcorporaties essentieel om grip te houden op de financiën, nu en in de toekomst gezien de grote investeringsopgave. Dit vraagt om een integrale samenwerking tussen de afdelingen vastgoed, financiën en control. Trace & Treasury is dé oplossing voor het integraal ondersteunen van de financiële vastgoedsturing.

Integraal werken met Trace & Treasury
Met Trace & Treasury beschikt u over software ter ondersteuning van de P&C cyclus en de volledige financiële vastgoedsturing. Trace & Treasury bestaat uit verschillende modules die integraal met elkaar verbonden zijn. Door het integrale karakter van Trace & Treasury worden de afdelingen vastgoed, financiën en control indirect met elkaar verbonden. Een wijziging in de investeringsagenda wordt automatisch vertaald naar een nieuwe financieringsbehoefte en is direct zichtbaar in de financiële meerjarenbegroting. Dit maakt uw besluitvorming eenvoudiger en transparanter.

Met Trace & Treasury kunt u:
- De bedrijfseconomische en fiscale vastgoedadministratie vastleggen en beheren.
- Snel en eenvoudig de markt- en beleidswaarde van uw vastgoed berekenen.
- Investeringsvoorstellen toetsen op marktconformiteit en uitvoerbaarheid binnen uw eigen investeringsstatuut.
- Uw lening- en derivatenportefeuille administreren, analyseren en waarderen.
- De financiële meerjarenbegroting volledig integraal opstellen.
- De financiële ratio’s van Aw/WSW op basis van financiële meerjarenbegroting analyseren.
- De dPi system-to-system aanleveren.
- Optimaal inzicht krijgen in uw huidige en toekomstige liquiditeitspositie.

Samenwerking Finance Ideas
Finance Ideas in nauw betrokken bij de ontwikkeling van diverse modules binnen Trace & Treasury. De modules Trace Waardering en Trace Investering zijn in samenwerking met Finance Ideas tot stand gekomen. Door het bundelen van de inhoudelijke expertise van Finance Ideas met de innovatie kracht op het gebied van softwareontwikkeling van Aareon bieden wij u een unieke combinatie van gedegen ondersteuning, advies en software.

Voordelen Trace & Treasury:
- Dataconsistentie door koppeling met Tobias 365
- Een integraal product voor uw financiële vastgoedsturing
- Transparantie door herleidbaarheid tot detailniveau (VHE of financieel transactie)
- Eenvoudig eigen maatwerkrapportages opstellen en exporteren
- Een COS3000-gecertificeerd rekenmodel
- Grafische presentatie van uitkomsten
- ISO27001 gecertificeerd
- System-to-system dPi aanlevering via XBRL aan SBR-Wonen

Specificaties

Software wordt aangeboden:

  • SaaS
  • Cloud
  • Private cloud

Platform gebaseerd op:

  • Microsoft

Toekomstvisie

Aareon is “leading the way” voor vastgoed- en finance professionals met de applicatie Trace & Treasury. Het is voor maatschappelijke en commerciële vastgoedorganisaties essentieel om grip te houden op de financiën. Nu en in de toekomst gezien de grote investeringsopgave, met belangrijke thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming en het terugdringen van de CO2 uitstoot. Dit vraagt een integrale samenwerking tussen afdelingen vastgoed, financiën en control.

Trace & Treasury optimaliseert en integreert de Planning & Control cyclus. Zo krijgt u meer grip op de financiële sturing en verantwoording binnen uw organisatie. In onze visie kan dit alleen door alle processen integraal met één applicatie te ondersteunen. Het startpunt is de automatische update van de vastgoedgegevens vanuit Tobias naar Trace Assets. Vervolgens wordt de portefeuille gewaardeerd tegen alle waarderingsgrondslagen voor de jaarrekening. Daarnaast kunnen integraal investeringsvoorstellen voor renovatie of (sloop)nieuwbouw financieel (en conform statuut) worden getoetst en opgenomen worden in de meerjarenbegroting en het beoordelingskader van de Aw. Vanzelfsprekend kan de financieringsstrategie tot in detail worden uitgewerkt door de integratie met Aareon Treasury.

Trace & Treasury wordt aangeboden vanuit de Aareon private Cloud. De applicatie is COS3000 en ISAE3402 gecertificeerd en wordt periodiek onderworpen aan een penntest door een gerenommeerde externe partij. Aareon is daarnaast als organisatie ISO27100 gecertificeerd.

Referenties

Trace & Treasury wordt door ruim 125 woningcorporaties gebruikt om onderdelen van de planning & controlcyclus integraal mee te ondersteunen zoals de jaarrekening, investeringsanalyse, Treasury Cash Management, leningenbeheer, het voeren van de commerciële en fiscale activa-administratie en de financiële meerjarenbegroting.

Bedrijfsprofiel

Aareon is Europa's grootste leverancier van software voor vastgoedbedrijven. Samen beheren de klanten van Aareon in Europa meer dan 10 miljoen vhe's en werken circa 50.000 gebruikers met onze oplossingen. De Aareon Groep staat garant voor voortdurende investeringen in innovatieve oplossingen. 

Aareon en Finance Ideas richten zich gezamenlijk op het ondersteunen van vastgoedbedrijven bij vastgoed- en financiële sturing in deze nieuwe wereld. Het bijzondere van deze gezamenlijke oplossing zit hem in de focus op de marktwaarde en beleidswaarde, inzicht in de eigen kasstromen en koppelingen met software voor registratie van activa, investeringen en meerjarenbegroting (dVi/dPi). 

Door het bundelen van de inhoudelijke expertise van Finance Ideas en de innovatieve kracht op het gebied van softwareontwikkeling van Aareon, bieden wij u een unieke combinatie van gedegen ondersteuning, advies en software.


Aantal medewerkers: 280
Aantal klanten in corporatiemarkt: 175
Actief in corporatiemarkt sinds: 1979
Gebruikersvereniging: Usersgroup Aareon.nl 

Contactgegevens

Aareon Trace & Treasury
Cornelis Houtmanstraat 36, 7825 VG, Emmen
088 242 02 42

info@aareon.nl
https://www.aareon.nl

Aareon Trace & Treasury in het nieuws