CorporatieGids Magazine

DECEMBER 2022 I 3 CorporatieGids Magazine is een uitgave van: CorporatieMedia B.V. Postbus 8825, 4820 BC Breda info@corporatiegids.nl www.corporatiegids.nl Uitgevers: Paul Tuinte en Martin Barendregt Eindredactie: Paul Tuinte en Johan van den Beld Vormgeving / opmaak: Musa bureau voor ontwerp, Teteringen Druk: HuigHaverlag Printing, Wormerveer Coverfoto door: KWH © Copyright CorporatieGids Magazine Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeborgen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 13 e JAARGANG NUMMER 4, 2022 Bestaansrecht Er zal geen woningcorporatie in Nederland ontkennen, dat de huurder hét bestaansrecht van hun organisatie is. Alles draait – of dat zou het in ieder geval moeten – op het realiseren van een fijn, veilig, comfortabel en bij voorkeur een duurzaam en betaalbaar huis. Het realiseren van dat ideaal is vandaag de dag een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. De uitdagingen van het inmiddels bekende lijstje – betaalbaarheid, leefbaar- heid, duurzaamheid en beschikbaarheid – zijn groot. Een vinger aan de pols houden is dan ook essentieel. Niet alleen om te kijken naar welke wensen en behoeftes er leven, maar voor steeds meer corporaties ook als leidraad voor hun visie op deze onderwerpen. Informatie ophalen bij de huurders, met ze in gesprek gaan en misschien de inzet van AI kunnen hier allemaal bij helpen. In het laatste magazine van dit jaar vertellen verschillende personen over hoe zij gebruikmaken van huurderperspectief. Allemaal op hun eigen manier, maar wel met hetzelfde, gemeenschappelijke doel: tevreden huurders. Fijne feestdagen alvast en tot volgend jaar! Paul Tuinte en Martin Barendregt Goed huurderperspectief wordt steeds belangrijker Susanne Stouten (KWH) Kans op een datalek zoveel mogelijk reduceren Sander Goudswaard (Beveland Wonen) Wanneer je als corporatie de regie hebt, kun je huurders ‘empoweren’ Duurzaam veilig betekent ook rekening houden met ‘in geval van’ IT-inversteringen zijn randvoorwaardelijk om meer woonruimte te realiseren Digitalisering beging bij de stip óver de horizon Inzet smartphone-app leidt tot betere dienstverlening woningzoekenden Complexe doelgroepen huurwoningen vereisen ketensamenwerking Regionaal optrekken in woonruimteverdeling essentieel voor een transparant en rechtvaardig proces Column: “Wie het bestaande niet eert, is het nieuwe niet weerd” Marktontwikkeling lijkt opmaat voor verdere verschraling spelersveld I ERP-monitor woningcorporaties ERP-leveranciers corporatiesector aan het woord Financieel inzicht als voorwaarde voor het renderen van investeringen Omnichannelcommunicatie omarmen om de huurder in één keer goed te helpen Ketensamenwerking essentieel om doelen sneller of beter te realiseren Van projectmatig naar procesmatig databeheer Aanjagen van kunstmatig intelligente toepassingen in de corporatiesector I AI Hub Woningcorporaties Column: Dirigent van digitale tempi 4 9 14 17 21 26 29 33 36 39 40 46 52 55 60 63 66 70 4 9 66 40

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=