CorporatieGids Magazine

3 ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES NUMMER 4, 2019 CorporatieGids Magazine is een uitgave van: CorporatieMedia B.V. Postbus 8825, 4820 BC Breda info@corporatiegids.nl www.corporatiegids.nl Uitgevers: Paul Tuinte en Martin Barendregt Eindredactie: Paul Tuinte en Johan van den Beld Vormgeving/opmaak: Musa bureau voor ontwerp, Teteringen Druk: Joh. Enschedé, Amsterdam Coverfoto: Monique Brewster, WS Leusden © Copyright CorporatieGids Magazine Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeborgen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 10 E JAARGANG NUMMER 4, 2019 Balans Wanneer Sinterklaas het land weer binnenvaart – sorry, rijdt – en Mariah Carey voor het eerst dit jaar aanzet om ‘All I Want for Christmas’ door de radio te knallen, kan dat maar een ding betekenen. Het jaar is bijna voorbij, en het is tijd om de balans op te maken. Dit nummer spreken wij met verschil- lende mensen die op hun eigen manier de balans opmaken. Denk aan Monique Brewster die terugkijkt op zes jaar bestuurderschap bij Woning- stichting Leusden voordat ze overstapt naar Woonforte, aan Roy Bakker, manager Business Informatie Technologie bij Staedion die reflecteert op vijf jaar SWEMP, en aan Annelies van den Berg, directeur HC&H Consultants die met ons de laatste ontwikkelingen in het ERP-landschap doorneemt. Maar misschien is het voor ons ook tijd om de balans op te maken. Want met dit nummer sluiten we de tiende jaargang af van CorporatieGids Magazine. Onze vooruitblik? We kunnen alvast verklappen dat we ons magazine een flinke opfrisbeurt gaan geven. Om u volgend jaar, volledig in balans, weer van dienst te zijn. Fijne feestdagen, Paul Tuinte, Martin Barendregt en Johan van den Beld 12 Cloudstrategie maakt ons flexibeler 15 Column: Never waste a good crisis! 21 Vernieuwde edities CORA en VERA 24 Data gebruiken om betaalachterstanden te voorspellen 29 Column: Rol van de toekomst 38 Klantcontact moet snel, deskundig én duidelijk zijn 41 Zayaz speelt in op nieuwe woonbehoeften 44 Informatiebeveiliging vraagt om risicobewuste organisatie 48 Laat de huurder zijn manier van klantcontact kiezen 50 Habion, regie-corporatie in de cloud 58 Column: Stranded assets Vermijd discrepantie tussen bestuurderstafel en balie Monique Brewster Benoem gerust klimaat- ontkenner in de RvC Kees van Nieuwamerongen I&A verantwoordelijk- heid hele organisatie Domijn SWEMP bewijst dat samenwerken loont Roy Bakker (Staedion) Essentie risicomanage- ment is bewust leven met risico’s HEEMwonen Microsoft domineert ERP-landschap woningcorporaties 4 30 34 8 16 52

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzg5Mzg=