The BIM practice: Datakwaliteit aanpakken doe je ‘er niet even bij’

Geplaatst door CorporatieMedia op
 

Goede datakwaliteit is een term die de afgelopen jaren steeds vaker voorkomt in de sector. Desondanks zijn er nog genoeg woningcorporaties die stappen te zetten hebben voordat gestuurd kan worden op valide en betrouwbare gegevens. Hoe ziet de route naar ‘volwassen datakwaliteit’ eruit en hoe zet je de eerste stap? Een gesprek daarover met directeur Dirk Jan Kroon (foto rechts) en producer Paco de Mulder (foto links) van The BIM practice.

Goede datakwaliteit gaat voornamelijk om de relevante data die nodig zijn om te kunnen sturen, begint Dirk Jan het gesprek. “Vanuit de BIM practice werken we dagelijks aan datakwaliteit en BIM-implementaties bij woningcorporaties. Daarin zien we dat data zo compleet, eenduidig, juist en betrouwbaar mogelijk moeten zijn. Ook moeten gegevens makkelijk te ontsluiten zijn, zodat iedereen die ermee moet werken het makkelijk kan vinden. Het gebruiken van deze data bij analyses is essentieel bij de besluitvorming. Want alleen op die manier kun je efficiënt tijd en kosten besparen, klanttevredenheid verhogen en beter aan je maatschappelijke taak voldoen.”

Digitale erfenis
Toch is de datakwaliteit vaak nog niet op orde, legt Paco uit. “Dat is een logisch gevolg van de vele fusies uit het verleden. Corporaties zijn samengegaan om tot meer slagkracht te komen en te kunnen voldoen aan hun ambities. Maar iedere organisatie had wel te maken met een andere manier van archivering wat leidde tot gaten wanneer datasystemen samengevoegd werden. De tijdgeest is gelukkig dat steeds meer corporaties hier actief aan willen werken. Maar de digitale erfenis is enorm en het is voor veel corporaties een hele opgave om de kwaliteit goed te krijgen.”

BIM en datakwaliteit
Goede vastgoed datakwaliteit gaat daarnaast hand in hand met BIM, vertelt Paco: “BIM is een containerbegrip dat gaat over het managen van informatie. Dat kan met een 3D-model, maar ook zonder. De kern is namelijk hetzelfde: gestructureerde data die ontsloten kan worden. Ons advies is daarom bij het verbeteren van datakwaliteit gebruik te maken van BIM. Zo heb je een hulpmiddel waarmee je de werkelijkheid zo goed mogelijk weergeeft, kun je gegevens toetsen en eenduidig maken én kun je nieuwe data makkelijk doorvoeren. Vervolgens kun je een MJOB opstellen op basis van deze BIM-gegevens, waardoor je over de jaren heen veel geld kunt besparen; zo’n twintig procent als je het hebt over een periode van dertig jaar.”

Zes stappen
“Op basis van onze ervaring bij corporaties, hebben we een whitepaper geschreven waarin we in zes stappen beschrijven hoe corporaties hun datakwaliteit kunnen verbeteren,” gaat Dirk Jan verder. “Daarin gaan we in op alle facetten, van initialisatie en inventarisatie tot het beoordelen en analyseren van problemen en het uiteindelijke verbetertraject. Op die manier worden corporaties niet alleen geholpen de kwaliteit te verbeteren, maar ook goede datakwaliteit te borgen in hun processen. Het klinkt gek, maar het is zo de bedoeling dat wij ‘overbodig’ worden en de corporatie hier zelf mee aan de slag kan gaan.”

Rol van het management
Een belangrijk onderdeel van het verbeteren van kwaliteit, is de rol van het management. “Die moet verantwoording afleggen over de kwaliteit aan het bestuur,” licht Dirk Jan toe. “Alleen op die manier neem je jezelf én datakwaliteit serieus. In iedere kwartaal- of jaarrapportage moet het dus op de agenda staan. Zo zorg je ervoor dat het onderdeel wordt van je processen en organisatie-DNA, en kan je datakwaliteit ‘volwassen’ worden.”

Organisatiebreed en integraal
Het is daarom essentieel voor woningcorporaties om met de onderwerpen aan de slag te gaan, sluit Paco af: “Als je er nog niet mee bezig bent, ga ermee beginnen want het levert zoveel op. Zo hebben we laatst door alleen al de servicekosten componenten op orde te brengen drie miljoen euro per jaar aan extra inkomsten gegenereerd. Werken aan datakwaliteit levert ongekend veel op. Hou het daarbij aan het begin klein en breid het steeds verder uit. En doe het niet alleen. Ik zie dat onderwerpen als deze er vaak ‘even bij worden gedaan’, maar dan komt het nooit tot volwassenheid, vallen resultaten tegen en wordt het geklaag van de vloer alleen maar sterker omdat het resultaat uitblijft. Neem jezelf én het belang van data daarom serieus en maak er een programma van. Zo pak je het organisatiebreed en integraal op, en kun je de voordelen behalen die goede datakwaliteit biedt.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: The BIM practice